Bör man upprätta ett äktenskapsförord?

FRÅGA
Äktenskapsförod då jag äger villa och bostadsrätt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Om jag förstått din fråga rätt så undrar du om du bör skriva äktenskapsförord då du äger en villa och en bostadsrätt.

Varför äktenskapsförord?
Om man gifter sig och inte vill dela på allt vid eventuell skilsmässa eller vid dödsfall, så kan man komma överens om att vissa saker ska hållas utanför giftorätten. I ditt fall kanske du inte vill att villan inte ska ingå vid skilsmässa, om det t ex är så att den gått i arv i generationer. Samma sak gällande bostadsrätten, sådant kan man vilja hålla utanför giftorätten om man går skilda vägar. Ett äktenskapsförord skrivs då där makarna kommer överens om att vissa saker ska vara enskild egendom, och därmed inte omfattas av giftorätten. Äktenskapsförordet handlar om att kategorisera egendom som gemensam eller enskild vid en bodelning.

Båda makarna måste vara överens då äktenskapsförordet ska undertecknas av båda, för att sedan registreras hos Skatteverket. Äktenskapsförordet blir gällande från och med att det lämnats in hos Skatteverket. Äktenskapsförord får sedan först betydelse om det blir aktuellt med bodelning. Man kan även under årens gång se över äktenskapsförordet ifall det är något man vill ändra, det finns inga hinder mot detta så länge båda makarna är överens. Ett nytt äktenskapsförord ersätter därmed det förra.

Sammanfattningsvis
Man komma överens om att vissa saker ska stanna utanför bodelningen genom ett äktenskapsförord. Man klassar då den egendomen som enskild egendom och det kommer därmed inte att tillfalla den andre maken vid en eventuell skilsmässa eller bortgång.
Det kan vara bra att se över äktenskapsförordet under årens gång då egendomsförhållandena kan ändras med tiden. Man upprättar då ett nytt äktenskapsförord som ersätter det gamla.

Hoppas att svaret var till din hjälp!

Med vänlig hälsning,

Emilia Hallberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (888)
2019-03-21 Vid giftemål äger fortsatt makarna sin egen egendom
2019-03-17 Vad har man rätt att få av sin före detta make efter äktenskapsskillnad?
2019-03-16 Dold samäganderätt till makes bil
2019-03-16 Finns vårt äktenskapsförord registrerat någonstans och kan vi avregistrera detta?

Alla besvarade frågor (66984)