Bör man skriva en tidsbegränsad fullmakt eller en som gäller tillsvidare?

2018-10-02 i Formkrav
FRÅGA
Vad är bäst? Att skriva en tidsbegränsning i en fullmakt, eller att inte skriva en tidsbegränsning alls. Och vad rekommenderar ni att man skriver?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är tyvärr väldigt svårt att svara på om en tidsbegränsad fullmakt är det bästa eller inte utan att veta vad saken gäller. Svaret på din fråga beror helt på vad fullmakten avser.

Det kan vara en bra idé att skriva en tidsbegränsning ifall fullmakten är till för ett specifikt tillfälle. Det kan exempelvis vara en fullmakt att köpa en viss sak, att sköta ekonomin under viss period eller att företräda någon i ett visst ärende. I dessa fall finns det troligtvis ingen anledning att göra fullmakten gällande tills vidare. Det kan vara onödigt att göra fullmakten mer omfattande än den måste vara för att inte riskera att fullmakten används på ett sätt man inte önskar. Om man vill att fullmakten ska fortsätta gälla efter datumet man angett kan man ju faktiskt bara skriva ett nytt.

I andra fall kan det kanske vara bättre att göra fullmakten gällande tills vidare, utan tidsbegränsning. Detta kan vara fallet om man inte har något specifikt tillfälle som den ska gälla för, utan en mer generell fullmakt. Det kan exempelvis vara så att en person är långvarigt sjuk och behöver någon som utför vissa typer av ärenden åt denne. I dessa fall kan det vara onödigt att skriva en ny fullmakt varje gång ett ärende ska uträttas och helt enkelt enklare att ha en som alltid gäller. En sådan fullmakt kan givetvis tas tillbaka om man skulle ångra sig eller inte behöver någon hjälp längre.

När det gäller fullmakter i allmänhet är det alltid bra att skriva så detaljerat som möjligt vad fullmakten avser för att slippa att fullmakten används på ett felaktigt sätt. Det är bra att precisera exakt vad fullmaktstagaren (den som får fullmakt att göra något) får göra och inte får göra. Det är även bra att skriva med namn, personnummer och datum. Det finns inga juridiska krav på vad en fullmakt ska innehålla, däremot kan exempelvis banken kräva att fullmakten måste vara bevittnad eller liknande.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (179)
2021-11-04 Formkrav för framtidsfullmakt om bl.a. bevittnande eller fullmaktsgivarens underskrift
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?
2021-09-06 Överlåtelse av bostadsrätt
2021-08-28 Är avtalet giltigt utan underskrift?

Alla besvarade frågor (97339)