Bör man alltid dela hälften var vid försäljning av samägt gods?

2019-11-30 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej,Hösten 2013 köpte jag och min dåvarande partner en gemensam bil för 56 000 kr. Året därpå upphörde förhållandet. Sedan dess har expartnern helt förfogat över bilen, som använts för både kortare och längre resor. Bilen har aldrig stått i garage. Vid kanske ett tjugotal tillfällen har jag åkt med i bilen tillsammans med barnen eller fått "låna" den för att köra dem.I somras såldes bilen utan min vetskap för 20 000 kr. Min expartner hävdar att jag inte bör få någon del av denna summa eftersom jag vid ovan nämnda tillfällen åkt med i bilen utan att betala löpande underhåll, såsom försäkringar. Jag hävdar att jag bör få halva försäljningssumman, 10 000 kr, eftersom jag i fem års tid subventionerat hans bilägande och det slitage som detta medfört.Vad är rimligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör samägande av lös egendom vilket aktualiserar samäganderättslagen.

Vad gäller när egendom samägs?

Eftersom att du och din dåvarande partner var ägare till bilen, är samäganderättslagen aktuell. I 1 § samäganderättslagen anges att om det finns två eller flera samägare till en lös sak, tillkommer varje ägare en lott. Enligt 2 § samäganderättslagen förutsätter varje förfogande över det samägda godset enighet mellan delägarna. Ni ska alltså vara eniga kring om bilen ska säljas och dylikt. Kan ni inte enas kring det kan ni hos tingsrätten ansöka om en god man som omhändertar bilen fram till att ni kommer fram till en överenskommelse (3 § samäganderättslagen).

I ert fall har din dåvarande partner alltså uppenbart inte tagit hänsyn till reglerna i samäganderättslagen. Som du har formulerat din fråga tolkar jag det som att din dåvarande partner hävdar full rätt till bilen då du inte har betalat dess underhåll. Enligt 15 § samäganderättslagen ska varje kostnad som avser förvaltningen av den samägda egendomen delas lika mellan delägarna. Din dåvarande partner skulle då kunna ha möjlighet att begära ersättning för kostnader som ålagts er båda men som du inte har betalat. Du har givetvis rätt att hävda motsatsen.

En rimlig lösning baserat på vad som nu har sagts är att du erhåller hälften av vad försäljningssumman, i och med att ni haft varsin del i bilen. Om din dåvarande partner är missnöjd med detta kan han välja att begära ersättning för sådana kostnader som du inte har betalat. Detta får göras genom betalningsföreläggande eller domstolsprocess.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (499)
2020-02-26 Äganderättsövergång av lösöre
2020-02-11 Vad händer med samägd egendom om någon av delägarna gifter sig?
2020-02-09 Fördelning av kostnader och nyttjanderätt i stuga mellan delägare
2020-01-26 Samäganderätt av hund - hur får man ensamrätt rättsligt?

Alla besvarade frågor (77447)