FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt12/06/2022

Bör jag tolerera högljudd poolpump från grannfastighet?

Hej, Vår granne tvärs över gatan byggde en pool för 3 år sedan. Till denna pool installerade dom en poolpump. Denna pump låter som en ihållande centraldammsugare och är på konstant 24/7. Vi har bett grannen att fixa ett poolpumpshus eller ngn form av dämpning. Då vi samt flera andra grannar upplever oljudet extremt. Det går inte vistas utomhus då oljudet ligger stör hela tiden. Grannen påstår att dom gjort allt dom kunnat ifrågan. Och tycker vi borde acceptera oljudet. Var kan man göra? Vilka rättigheter har vi som grannar? Går detta att klaga på?

Lawline svarar

Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!

Jag utgår i mitt svar från att det rör sig om ett villaområde med hus och inte bostadsrätter. Distinktionen är viktig eftersom den rättsliga regleringen varierar mellan grannar i hus och mellan grannar i bostadsrättsföreningar, jfr 7 kap. 9 § bostadsrättslag (1991:614) 3 kap. Jordbalk (1970:994).

Huvudregeln är att grannar mellan fastigheter ska visa särskild hänsyn till varandra vid nyttjande av sin fastighet, se 3 kap. 1 § JB. Reglerna kompletteras här av 32 kap. miljöbalken (1998:808) som reglerar skadeståndsanspråk som kan riktas mot exempelvis grannar. För att du ska kunna begära ett skadestånd av grannen krävs däremot att ni har drabbats av en skada, antingen en personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada. Ni kan ha drabbats av en personskada om bullret från poolpumpen är så högt att någon av er exempelvis får hörselskador. Om ni kan visa att bullret från pumpen har skadat en sak eller att ni förlorat pengar på grund av bullret kan ni rikta detta mot grannen, se 32 kap. 1–3§ MB

Om ni inte kan visa på någon skada får ni vända er till reglerna i jordabalken om att grannar ska visa skälig hänsyn till varandra. Var gränsen går för hur mycket hänsyn man ska ta till grannar och hur mycket ni ska kunna tåla av en granne beror på omständigheterna i det enskilda fallet, jfr NJA 1990 s. 71. Bor man på landet nära bondgårdar ska man kunna tolerera en viss lukt, bor man vid ett industriområde bör man tåla visst ljud och även i bostadsområden visst buller från grannar.

Om bullret från pumpen är så pass omfattande att det inte är att anses som sådant ljud som ni och dina grannar bör tolerera blir det i slutändan till allmän domstol ni kan försöka vända er till för att få saken prövas med stöd i 3 kap. 1 § JB. Om ni vinner talan kan det dömas ut ett vite (en sorts böter) till grannen.

Jag hoppas ni fick svar på era frågor. Om ni har fler frågor så tveka inte att vända er till Lawline igen!

Vänligen,

Axel StenquistRådgivare