Bör jag JO-anmäla?

FRÅGA
Få ut handlingar.2019-04-09 ringde jag Halmstad Kommun och begärde ut alla handlingar från Miljönämden. Fick då en del med post. 2019-04-23 ringde jag igen och frågade varför det saknades dokument och mötesanteckningar. Fick då ett email från handläggaren på Miljö att "Samtliga handlingar är postade" Jag svarade på hans mail att jag visste om andra dokument. Han mailade då över ett av dem 6 minuter senare. Efter detta har jag bett om att få ut alla dokument ytterligare 2 gånger som jag enligt lag har rätt till. Nu har jag talat med avdelningschefen. Senast igår 30/4 "så låg deras datorer nere" Nu har jag begärt ut handlingarna 5 ggr totalt. Ska man JO anmäla det eller vad är brukligt?MvhMichael
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

En myndighet är skyldig att lämna ut kopia eller avskrift av offentliga handlingar skyndsamt (jfr 2 kap. 16 § andra stycket TF). För det fall att du anser att kommunen inte uppfyllt skyndsamhetskravet (vilket det inte verkar som), är min rekommendation att du vänder dig till JO och gör en anmälan. JO kommer att utreda ärendet och i det fall det blir aktuellt även utdela kritik. Det kan vara en god idé att i din anmälan vara så tydlig som möjligt med vad som skett de gånger du hört av dig till kommunen.

Länk till JO:s anmälningsformulär finner du på dess hemsida.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (98)
2019-07-16 Fråga om sättet för utlämnande av allmänna handlingar vad gäller tidpunkt och framställningssätt, samt fråga om begäran av utlämnande av myndighets beslut.
2019-07-12 Förtal i bok med pseudonymer
2019-06-19 Kan man ta bort sig från Lexbase?
2019-05-31 Rätt till kopia av utredning

Alla besvarade frågor (71305)