Bör hyresgäst skäligen behöva tåla rök i lägenhet?

2021-02-27 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej, jag bor i en rökfri lägenhet, det står även i kontraktet att det är förbjudet att röka. Min nya granne röker och rök kommer in i min lägenhet. Det har pågått nu i 5 månader och ingenting har gjorts av hyresvärden. Vad har jag rätt juridiskt att göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lagstödet till din fråga återfinns i 12 kap. jordabalken (1970:994) (JB).

Grannar ska inte utsättas för oskäliga störningar

Först och främst framgår det av 12 kap. 25 § JB att en hyresgäst ska se till att grannarna inte utsätts för störningar som antingen kan vara skadliga för hälsan eller försämra deras bostadsmiljö, utöver vad som skäligen bör tålas. Vidare ska hyresgästen verka för att lägenheten ska hållas i gott skick. I 12 kap. 25 § andra stycket JB stadgas att hyresvärden ska ge den störande hyresgästen en tillsägelse och se till att störningarna omedelbart upphör. Slutligen ska hyresvärden dessutom underrätta socialnämnden i kommunen om störningarna.

De störningar som du har blivit utsatt för bör inte skäligen kunna tålas, vilket bland annat stärks av att du bor i en rökfri lägenhet. Om det framgår av ditt hyresavtal att det ska vara en rökfri lägenhet så ökar dina chanser att få beteendet att upphöra och dina juridiska möjligheter blir fler. Detta eftersom rök normalt sett skäligen bör kunna tålas, enligt bland annat ÖH 9814-11.

Samtidigt kan det argumenteras för att det inte är skäligt att rök ska komma in i din lägenhet. Röken som kommer in i lägenheten skulle kunna skada din hälsa eftersom det skulle kunna röra sig om att du blir utsatt för passiv rökning. Vidare försämrar röken din bostadsmiljö och grannens beteende påverkar din livssituation negativt. Det är viktigt att du poängterar den eventuella skrivelsen i ditt hyresavtal om att det är just en rökfri lägenhet till din hyresvärd. Det har inte framgått av din fråga om du har anmält eller inte, men jag tolkar det ändå som att du har informerat hyresvärden. Hyresvärden har alltså en skyldighet att se till att omedelbart få störningarna att upphöra. Jag tolkar därför situationen som att hyresvärden inte har fullgjort sin plikt i den aspekten.

Om störningarna är oskäliga kan hyresrätten sägas upp

Av 12 kap. 42 § tredje stycket JB och 12 kap. 25 § andra stycket JB behöver socialnämnden informeras om störningarna för att grannens hyresrätt ska kunna sägas upp. Grannen kan bli tvungen att få sin lägenhet uppsagd av hyresvärden om grannen inte rättat sig efter tillsägelsen, enligt 12 kap. 42 § nionde punkten JB.

Sammanfattning och rekommendationer

Jag råder dig till att kontakta din granne om problemet. Vidare kan en rekommendation vara att återigen kontakta hyresvärden och berätta om att beteendet hos grannen fortfarande kvarstår. Om beteendet inte förbättras, trots att hyresgästen blivit tillsagd, kan hyresgästen tvingas flytta ut.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att störningarna kommer att upphöra.

Med vänliga hälsningar,

Emil Wellander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1629)
2021-10-28 Hur avslutar man ett avtal med en hyresgäst?
2021-10-20 Uppsägning av lokalhyra - Vad gäller?
2021-10-18 Uppsägning av hyreskontrakt vid privatuthyrning
2021-10-18 Vad menas med "uppsägning skall ske skriftligen tidigast till månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen"?

Alla besvarade frågor (96614)