FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt06/12/2019

Boende i industrifastighet kan medföra vite

industrifastighet som även haft några boenden under mycket lång tid kommunen lägger vite nu att ingen får bo där permanent - vad gäller

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad säger plan- och bygglagen om att bo i industrifastigheter?

Enligt Plan- och Bygglagen (PBL) krävs det bygglov för att en industrifastighet ska få användas som bostad istället för lokal. Anledningen till regleringen är att industrifastigheter normalt sett inte är utformade för boende, vilket kan innebära fara om man trots allt bor där – fram för allt ur brandsäkerhetssynpunkt. För en fastighet där vissa utrymmen är tänkta att använda som bostäder ställs krav på ett skydd mot brandspridning mellan bostäderna, medan samma krav på brandspridningsskydd inte finns för industrifastigheter. Industrifastigheter omfattas heller inte av samma regelsystem för lägsta godtagbara standard som gäller för en bostad. I en bostad finns krav på anordningar för kontinuerlig uppvärmning, tillgång till varmt och kallt vatten för hushåll och hygien, avlopp för spillvatten, toalett och tvättställ, el för normal hushållsförbrukning och möjlighet till matlagning. Det krävs även tillgång till förrådsutrymmen inom fastigheten och tillgång till anordning för hushållstvätt inom fastigheten eller inom rimligt avstånd från den. Utöver allt detta får huset inte ha brister i fråga om hållfasthet, brandsäkerhet eller sanitära förhållanden som inte skäligen kan godtas. Sammanfattningsvis är alltså kraven på lägsta godtagbara standard relativt höga för fastigheter som ska användas som bostad, medan samma krav inte gäller för industrifastigheter.

Plan- och bygglagen blir tillämplig

Den lag som kommunen har stött sig på när man kommit fram till att utfärda vite om någon bor permanent i industrifastigheten är PBL. Som jag nämnde inledningsvis krävs det bygglov för att en industrifastighet ska få användas som en bostad, vilket framgår av 9 kap 2 § PBL. Om det är ens går att söka bygglov för att bo i fastigheten eller inte beror på detaljplanen. Av den plankarta som finns i detaljplanen för området framgår hur marken får användas, exempelvis för bostäder, industri eller handel.

Eftersom kommunen agerat som de gjort utgår jag från att boende inte är tillåtet i fastigheten därför att det inte sökts bygglov för ändrad användning av lokal till bostad, och/eller att boende i fastigheten inte är förenligt med detaljplanen. Om boende trots detta sker i industrifastigheten har kommunen rätt att förbjuda detta, exempelvis genom att utfärda vite om boendet inte upphör.

Industrifastigheten kan ändras till boende

Om det är så att detaljplanen i dagsläget inte tillåter permanent boende i industrifastigheten kan detta gå att ändra. För att det ska bli möjligt krävs dock en planändring, så att detaljplanen ändras och tillåter även boende. För detta krävs en ansökan. Därefter krävs bygglov för att få ändra användningen av de delar av byggnaden som önskas bli bostäder. Processen är inte helt enkel men det finns mycket information att hämta på nätet. Jag kan tipsa om att läsa på den aktuella kommunens egna hemsida, där det brukar finnas bra information om hur själva ansökan ska göras. Ett alternativ är att ta hjälp av en jurist som får bistå i processen. Vi på Lawline har jurister som kan hjälpa till om ni önskar vidare hjälp i frågan.

Sammanfattningsvis

Det är inte tillåtet att använda en industrifastighet som bostad utan att först ha sökt bygglov för ändring av lokal till bostad. Om detaljplanen inte godkänner boende i industrifastigheten måste detaljplanen ändras innan bygglov kan sökas. Används industrifastigheten som bostad utan tillstånd har kommunen rätt att ta ut vite.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Behöver du ytterligare hjälp och vill boka tid med en jurist kan du maila mig på tora.odin@lawline.se, så upplyser jag dig om våra priser och hur vi kan bistå.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000