Bodelning vid makes död

2020-08-25 i Make
FRÅGA
Hej,Min far är omgift sedan 20 år. De har inga gemensamma barn. Frun har 2 egna barn sedan tidigare. Min far äger villan där vi (hans) barn är uppvuxna. Vad händer när han går bort? Ärver hans nya fru hälften från honom inkl halva villan och vi 3 barn får dela på andra hälften? Inget äktenskapsförord finns.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en make dör ska en bodelning förrättas innan arvsskifte sker, se 23 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB).

I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, se 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). Makarnas giftorättsgods utgörs av all egendom som inte är enskild egendom, se 7 kap. 1 § ÄktB. Egendom kan t.ex. vara enskild om det finns ett äktenskapsförord där det anges att viss egendom inte ska ingå i en framtida bodelning mellan makarna, eller om make fått en egendom i gåva med villkor om att gåvan ska vara den makens enskilda egendom. I detta fall är det oklart om din fars villa är hans enskilda egendom eller ej. Att han äger villan gör alltså inte automatiskt att villan är enskild egendom. Eftersom att du inte nämner något om äktenskapsförord eller något som tyder på att villan inte skulle ingå i en bodelning utgör jag från att den ska ingå i en bodelning mellan dem, dvs. att villan utgör giftorättsgods. Efter att eventuella skulder som makarna ådragit sig har dragits av från den makens giftorättsgods ska summan av allt giftorättsgods läggas samman och delas lika mellan makarna, detta i enlighet med 11 kap. 3 § ÄktB. Om det endast är villan som har något värde är det den som delas lika mellan makarna, alltså mellan din far och hans fru. Din fars del (alltså hälften av villan) utgör din fars kvarlåtenskap. Det är kvarlåtenskapen efter honom som delas lika mellan hans arvingar (alltså mellan dig och dina syskon). Eftersom att du och dina syskon är barn från er fars tidigare förhållande utgör ni enligt lagen s.k. särkullsbarn. Huvudregeln är att särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt efter den bortgångna föräldern, medan makars gemensamma barn måste vänta tills dess att båda sina föräldrar gått bort för att få ut sitt arv efter den först avlidna föräldern, se 3 kap. 1 § 1 st ÄB.

Sammanfattningsvis: Er fars fru erhåller hälften av giftorättsgodsets värde genom bodelningen, medan den andra hälften utgör er fars kvarlåtenskap, dvs. den del som ska delas lika mellan hans arvingar (alltså ni tre syskon).

Mvh

Amanda Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (438)
2020-09-28 Hur arv beräknas om äktenskapsförord saknas
2020-09-20 Vad innebär det när en efterlevande make ärver med fri förfoganderätt?
2020-09-09 Min man hade ett hus innan äktenskapet, vad händer med det om han avlider?
2020-08-31 Vem kan ärva huset om en maken dör?

Alla besvarade frågor (84721)