Bodelning vid dödsfall

Hej!

Min man och jag har varit gifta i trettio år. Vi har inga gemensamma barn, men min man har ett barn och jag har två barn sedan tidigare.

Jag har alltid varit noga med mitt sparande, och har därför mycket mer pengar på mina konton. Vi har inte skrivit något äktenskapsförord.

Vad händer med mitt sparkapital om min man avlider?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer med dina sparpengar i det fall att din man skulle avlida under förutsättning att ni har barn på varsitt håll och inte har ett äktenskapsförord.

Reglerna om äktenskap och bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Reglerna om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Som huvudregel ska en bodelning ske vid dödsfall

Om din man skulle avlida så är huvudregeln att en bodelning ska förrättas innan arvet skulle delas ut (23 kap. 1 § andra stycket ÄB). Bodelningen ska ske enligt reglerna i äktenskapsbalken. Eftersom ni inte har äktenskapsförord så utgår jag från att all er egendom är giftorättsgods (för vad som utgör enskild egendom och giftorättsgods se 7 kap 1 § ÄktB och 7 kap. 2 § ÄktB). Om egendomen är enskild egendom så ska den inte ingå i bodelningen men däremot ska all giftorättsgods ingå i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att om din man skulle avlida så skulle det ske en bodelning mellan dödsboet och dig själv (23 kap. 1 § andra stycket ÄB och 9 kap. 1 § ÄktB).

Vad innebär en bodelning?

En bodelning innebär att man delar lika på giftorättsgodset efter avräkning av eventuella skulder (11 kap. 3 § ÄktB). Dina besparingar skulle ingå i bodelningen eftersom det utgör giftorättsgods och inte enskild egendom. Den delen av giftorättsgodset som tillfaller dödsboet kommer sedan att utgöra kvarlåtenskapen från den avlidna maken. Eftersom ditt makes barn är ett särkullbarn och inte ert gemensamma barn skulle denne få rätt att ärva det som tillfaller dödsboet (3 kap. 1 § första stycket ÄB).

Speciella regler gäller dock vid dödsfall under äktenskap

När en make avlider under ett äktenskap kan den efterlevande maken dock välja att bodelning inte ska ske (12 kap. 2 § ÄktB). Det innebär att du skulle kunna välja att vardera part behåller sin egendom trots att den utgör gifträttsgods och någon bodelning skulle alltså inte ske.

Sammanfattning:

Enligt huvudregeln skulle all er egendom som utgör giftorättsgods (inklusive dina besparingar) delas mellan dödsboet och dig själv i händelsen av ett dödsfall. Den del som tillfaller dödsboet skulle sedan tillfalla din makes arvingar eller följa ett eventuellt testamente. Dock har en efterlevande make rätt att begära att bodelning inte ska ske efter ett dödsfall, då behåller dödsboet sin egendom och den efterlevande maken sin egendom utan att göra en bodelning. Om ni känner att ni vill reglera era egendomsförhållanden kan ni göra det genom ett äktenskapsförord. I ett äktenskapsförord kan ni bestämma om någon egendom ska utgöra enskild egendom och alltså inte ingå i en framtida bodelning (7 kap. 3 § ÄktB).

Hoppas du fick svar på din fråga

Med vänliga hälsningar

Maja Kristiansson-GranRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”