Bodelning vid äktenskapsskillnad pga ena makens död

2015-05-30 i Bodelning
FRÅGA
Är särkullbarn och nu i bouppteckningen framgår att min döde pappas fru (gifta sedan 25 år) och som inte är min mor, har fastigheten och fondmedel uppskrivna på sin del av kvarlåtenskapen och därmed är pappas kvarlåtenskap betydligt mindre än hälften av deras gemensamma tillgångar. Det finns inget testamente eller enskild egendom. Detta innebär väl att jag bara får ärva pappas kvarlåtenskap?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt huvudregeln har efterlevande make arvsrätt efter den avlidne och ärver egendomen med fri förfoganderätt (rätt att sälja, byta etc., men inte testamentera vidare), se 3 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB. Lagen ställer dock upp ett undantag för de fall som särkullbarn finns med i bilden (barn som inte är makarnas gemensamma). Dessa har rätt att få ut sitt arv direkt, dvs. före efterlevande make (såvida de inte avstår själva från sitt arv till förmån för efterlevande make enligt 3 kap. 9 § ÄB.

Om du är enda bröstarvinge och något testamente inte finns är det riktigt att arvet ska tillfalla dig (förutsatt att den avlidne inte önskat annat som framgår av testamente), se 2 kap. 1 § ÄB. Finns inget äktenskapsförord gäller att egendomen ska delas lika makarna emellan (se 11 kap. 3 § äktenskapsbalken, ÄktB). Från detta undantas dock s k enskild egendom. Sådan egendom utgörs av egendom som gjorts enskild, vilket kan ske bl.a. genom äktenskapsförord eller genom villkor vid arv/gåva där framgår att egendomen i fråga är enskild. Även avkastning och egendom som träder istället för denna enskilda egendom är att se som enskild (se 7 kap. 1 - 2 §§ ÄktB). Det kan alltså vara så att efterlevande maka i detta fall har egendom som är hennes enskilda (fastigheten och fonderna), varför delningen inte blir 50/50. Du skriver dock att varken testamente eller enskild egendom finns och såvida andra arvingar till den avlidne maken inte finns bör du således ärva hela hans egendom (vilket motsvarar hälften av deras gemensamma egendom).

Hoppas du fått svar på dina funderingar, tveka annars inte att skicka in en ny fråga!

Vänliga hälsningar,

Linnea Ranvinge
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll