Bodelning under bestående äktenskap: ett skattefritt alternativ till försäljning

2016-06-19 i Reavinstskatt
FRÅGA
Utgår reavinstskatt om i bestående äktenskap maka säljer sin del av gemensamt ägd villa till maken ?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Ja, försäljningen kommer att kapitalvinstbeskattas oavsett om köparen är gift med säljaren. För att undvika beskattning kan makan istället överlåta hälften av fastigheten till maken genom bodelning under bestående äktenskap. Makarna gör då först en anmälan om bodelning till Skatteverket. När anmälan är registrerad ska själva bodelningshandlingen skickas in till Skatteverket för registrering. Jag rekommenderar makarna att ta hjälp av en jurist för att utforma bodelningshandlingen för att säkert undvika beskattning.

Jag hoppas detta var svaret på din fråga!

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?