Bodelning under äktenskapet hindrar inte en senare bodelning

FRÅGA
Jag är gift sedan ett år tillbaka. Jag har tre vuxna barn, min man har en vuxen son. Vi har gjort en bodelning under bestående äktenskap där i princip allt tillhör mig. Vad händer om min man dör före mig? Kan hans son ärva min egendom?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

En bodelning under äktenskapet leder i stort sett till att egendom byter ägare. Däremot leder den (något förvånande) inte till att någon bodelning inte skall göras vid äktenskapsskillnad eller dödsfall! Resultatet av detta är att om din make avlider måste ni göra en ny bodelning. Då skulle du, som har störst egendom, förstås få lämna över egendom till dödsboet. Av detta skulle din mans son ärva en andel, men andelen beror på hur många barn han har (2 kap. 2 § Ärvdabalken, här). Om den nämnda sonen är hans enda barn, skulle han ärva allting, medan han skulle ärva en mindre andel om det fanns flera barn. Om några av de tre vuxna barn du har är gemensamma med maken, skulle deras andelar först gå till dig medan makens son är ett särkullbarn och skulle kunna kräva ut sin andel genast (3 kap. 1 § Ärvdabalken).

Kort sagt kan makens son indirekt få ärva en del av din egendom på grund av att en ny bodelning skall förrättas om din make avlider. För att skydda din egendom skulle den behöva göras enskild i äktenskapsbalkens mening; egendom som är enskild ingår nämligen inte i bodelningen!

Egendom kan göras enskild i ert fall främst genom att ni skriver äktenskapsförord om att all egendom skall vara enskild. Detta skulle innebära att ingen bodelning behövde göras, och alltså att makens son inte skulle kunna få något av din egendom. Det är också möjligt att skriva att endast viss egendom skall vara enskild, och i så fall undantas denna vid bodelningen. Äktenskapsförord måste upprättas skriftligen, skrivas under av båda makar samt registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § Äktenskapsbalken, här).

Hoppas att svaret klarade upp situationen! Om det är något mer du undrar får du gärna återkomma!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1157)
2020-10-22 Påverkar ett äktenskapsförord arvsfördelningen?
2020-10-20 Återkallelse av äktenskapsförord
2020-10-13 Vad är viktigt att tänka på vid (totalt) äktenskapsförord och hur fördelas samägd fastighet?
2020-10-11 Vad behöver jag ha med mig när jag gifter mig i Turkiet?

Alla besvarade frågor (85552)