Bodelning under äktenskap, gåvor mellan makar, enskild egendom och makars arvsrätt.

Min maka och jag äger en fastighet tillsammans (50/50). Detta har vi lagfart på. Vi önskar nu skriva ett äktenskapsförord som säger att fastigheten skall vara enskild egendom och tillhöra mig vid eventuell skilsmässa. Hur gör man då? Räcker det med äktenskapsförord eller måste vi först föra över äganderätten till mig genom ett gåvobrev och sedan skriva äktenskapsförordet? Vi vill dock att min maka ska ärva hela fastigheten om jag går bort. Sker detta "automatiskt" eller måste det finnas med i äktenskapsförordet? (Vi har inga barn). Tack för svar.

Lawline svarar

Hej!

Jag förstår din fråga som att ni önskar att hela fastigheten ska bli din enskilda egendom. 

Genom äktenskapsförord kan ni bestämma att viss egendom som tillhör eller tillfaller någon utav er ska vara er enskilda. Med andra ord kan man inte skriva ett äktenskapsförord där den första makens giftorättsgods blir den andre makens enskilda egendom, utan man kan endast genom ett äktenskapsförord göra så att makarnas egendom blir deras enskilda. Äktenskapsförord kan alltså inte användas för att överföra äganderätten till den andra maken. För äktenskapsförord se 7 kap. 3 § äktenskapsbalken (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870230.HTM)

För att lösa det rent praktiskt finns det vad jag vet två tänkbara lösningar.

Första lösningen är att ni under äktenskapet gör en bodelning där ni delar upp den egendomen ni vill ska tillhöra den andra (se 9 kap. 1 § 2 st ÄktB) för att sedan via äktenskapsförord komma överens om att den ska vara den makens enskilda egendom.  

Den andra tänkbara lösningen är att din maka ger dig fastigheten som gåva (här finns vissa formkrav för att gåvan ska bli gällande mot din makas borgenärer, se 8 kap. ÄktB) för att sedan via äktenskapsförord komma överens om att fastigheten ska vara din enskilda egendom.

Eftersom att du skriver att ni inte har några barn är mitt svar angående arv baserat på att ni inte heller har några barn från innan äktenskapet.

Om ni är gifta och du dör ärver dina maka allt med avdrag för skulder, om det inte finns något testamente som anger annat. Se 3 kap. 1 § Ärvdabalken (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19580637.HTM).

Jag föreslår att ni tar i kontakt med en praktiserande jurist för att uppnå det ni önskar.

Hoppas mitt svar hjälpte!


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning