Bodelning under äktenskap

FRÅGA
Hej,Jag är gift och vi har inte något äktenskapsförord. Genom åren har jag sparat en del pengar. Jag är fastighetsägare av villan vi bor i och har inga lån. Också endel kapital på banken. Nu har jag två frågor:1. Kan jag kräva att vi gör en bodelning under äktenskapet även om min man är ovillig?2. Kan jag ge villan som gåva till ett gemensamt vuxet barn och barnet sedan ger villan i gåva till mig som enskild egendom?
SVAR

Hej,

Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.

1. Bodelning trots ovillig make?

Bodelning under äktenskapet kan göras enligt äktenskapsbalken 9 kapitlet 1 § 2 stycket och det görs för att reda ut vem som äger vad. Vid en sådan bodelning kan ni inte utse en bodelningsförätare och en bodelning under äktenskapet bygger således helt på enighet mellan makarna. Det är alltså inte möjligt att göra det om inte din make samtycker till det.

2. Ge villa som gåva till gemensamt vuxet barn och sedan få tillbaka den som enskild egendom?

Du får inte ge bort villan utan din makes samtycke eftersom att den används som er gemensamma bostad (7 kapitlet 5 § 1 punkten äktenskapsbalken). Om din make samtycker till att ni ger bort villan är det möjligt att göra som du föreslår. Ditt syfte verkar vara att göra fastigheten till enskild egendom, det kan göras enklare om ni skriver ett äktenskapsförord (7 kapitlet 3 § äktenskapsbalken). Vill du ge bostaden som gåva så behöver du skriva ett gåvobrev, du kan få hjälp med det här.

Lawline
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll