Bodelning sambor - gemensam bostad

FRÅGA
2015 köpte min dåvarande pojkvän en lägenhet som vi skulle bo tillsammans i för 2.720.000kr. Innan dess hade vi bott sambo i en hyresrätt. Han köpte lägenheten med hjälp av sina föräldrar. Då var jag sjukskriven och kunde inte bidra med hyra, men jag bidrog med pengar till inredning, mat & annat i den mån jag kunde.När vi gjorde slut läste vi att jag hade rätt till en viss summa av lägenhet eftersom den var köpt för att vi skulle tillsammans bo i den. Vi kom då överens om att jag skulle få 50.000kr.Nu tre år senare vill han ha tillbaka dessa pengar och menar att jag aldrig hade rätt till några pengar från första början eftersom det var han och hans föräldrar som hade betalat för den.Vad är det som gäller här? Vilka rättigheter har jag & är jag skyldig honom pengar?Med vänliga hälsningar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer att hänvisas till Sambolag (2003:376) och dess reglering angående bodelning. Lagen hittar du här .

När ett samboförhållande upphör ska - på begäran av någon av samborna - samboegendomen fördelas mellan samborna, enligt 8 § Sambolagen. Vad som utgör samboegendom framkommer av 3 § Sambolagen. I detta lagrum stadgas att samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. Observera dock 4-9 §§ Sambolagen, som utgör undantag för gemensam bostad och bohag. Detta betyder att en bostadsrätt som ena sambon har köpt för gemensam användning som huvudregel utgör samboegendom och således ingår i bodelningen. Samboegendomen ska fördelas lika mellan samborna, enligt 14 § Sambolagen. Det finns dock ett undantag till detta i 15 § Sambolagen som blir tillämpbart i vissa undantagssituationer, där faktorer som samboförhållandet längd, ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt är avgörande för hur samboegendomen fördelas. Om du vet med dig att det förelåg vissa specifika omständigheter råder jag dig att undersöka huruvida 15 § Sambolagen är tillämplig eller inte utifrån förutsättningarna i ert specifika fall.

Sammanfattningsvis är din dåvarande sambos påstående att du inte hade rätt till pengarna felaktigt (se dock undantaget i 15 §). Du är alltså inte skyldig honom några pengar. Enligt bestämmelserna ovan skulle den gemensamma bostaden ha fördelats lika mellan er – varvid du enligt lag hade haft rätt till en betydligt större summa än vad du i själva verket erhöll i bodelningen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2804)
2021-01-17 Är det rätt att sambo bor gratis i huset jag äger?
2021-01-17 Hur ska jag lösa ut sambon ur min bostadsrätt?
2021-01-15 Hur kan man rättvist dela upp egendom i samboavtal?
2021-01-15 Är bostaden samboegendom och hur ska värdet fördelas vid en seperation?

Alla besvarade frågor (88149)