Bodelning och fördelning av kvarlåtenskap vid makes bortgång

hej.

Min man och jag har precis gift oss och vi ska nu skriva äktenskapsförord. Jag har 2 barn och min man har inga. vad händer med min mans enskild egendom vid dödsfall? tillfaller egendomen hans familj och jag får ingenting?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

I mitt svar kommer jag att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).

Bodelning

Det finns två kategorier som man delar in makars egendom i- giftorättsgods och enskild egendom. Enskild egendom är sådant som genom villkor i antingen äktenskapsförord, testamente eller gåva inte ska delas på hälften om makarna skiljer sig, ÄktB 7 kap. 2 §. All annan egendom utgör giftorättsgods.

Vid en makes dödsfall ska först och främst en bodelning göras, ÄktB 9 kap. 1 §. Här får ert äktenskapsförord betydelse då det endast är den egendom som utgör giftorättsgods som ska ingå i bodelningen, ÄktB 10 kap. 1 §. Enskild egendom hålls alltså utanför bodelningen. Makarnas giftorättsgods delas lika mellan makarna och denna hälft tillsammans med eventuell enskild egendom utgör den avlidne makens kvarlåtenskap.

Fördelning av kvarlåtenskap

Efter bodelningen återstår fördelning av den avlidne makens kvarlåtenskap, detta sker enligt de legala arvsreglerna i ärvdabalken förutsatt att inget testamente har skrivits. Det kan först vara bra att konstatera att det finns tre olika arvsklasser, dvs grupper av arvingar. Den första arvsklassen består av den avlidnes avkomlingar (barn, barnbarn osv), den andra består av den avlidnes mor, far, syskon och syskons avkomlingar och den tredje består av mor- och farföräldrar samt deras barn, ÄB 2 kap. 1-3 §§. Kusiner har ingen arvsrätt.

En efterlevande make har rätt att ärva före gemensamma barn och andra arvingar, ÄB 3 kap. 1 §. Denna regel finns till som ett slags skydd för att trygga efterlevande makars ekonomiska ställning. Om den avlidne maken har särkullbarn, alltså barn från ett tidigare förhållande, har dock dessa rätt att få ut sitt arv direkt. Om den avlidne maken endast efterlämnar gemensamma barn eller arvingar från andra eller tredje arvsklassen ärver den efterlevande maken hela kvarlåtenskapen. Arvingar i den första och andra arvsklassen har rätt till efterarv. Om det finns efterarvingar ärver den efterlevande maken kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt, vilket innebär att han eller hon inte får förfoga över egendomen genom testamente, ÄB 3 kap. 2 §. Vid den efterlevande makens död har arvingarna till den först avlidne maken rätt att få ut sitt arv i form av en kvotdel av den efterlevande makens totala kvarlåtenskap.

Sammanfattning

För att sammanfatta mitt svar har äktenskapsförordet och din mans enskilda egendom betydelse vid bodelningen och kan påverka hur stor kvarlåtenskapen blir, däremot ärver du vid din makes bortgång hela hans kvarlåtenskap med försteg eftersom att han inte har några särkullbarn. Du ärver hela din makes kvarlåtenskap, det vill säga hälften av det eventuella giftorättsgodset sammanlagt med hans enskilda egendom, med fri förfoganderätt. Om din make vid din bortgång har arvingar i andra arvsklassen som är vid liv har de rätt till efterarv ur din kvarlåtenskap.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar
Mikaela LundbladRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”