Bodelning och arv vid sambos bortgång

FRÅGA
Min bror och hans sambo äger gemensamt en bostadsrätt. Hon äger alltså redan halva lägenheten och min bror den andra halvan. Tillämpas sambolagen på min brors halva, om han skulle gå bort. Skulle det i så fall innebära att hans sambo kan begära bodelning på den halvan och därigenom tilldelas hälften av min brors andel? Det skulle i så fall innebära att sambon efter bodelningen skulle äga tre fjärdedelar av bostadsrätten och resten ingå i dödsboet efter honom. De har två gemensamma barn.
SVAR

Hej, tack för din fråga till Lawline!

Precis som du säger är det sambolagen (SamboL) som är den lagen som kan svara på din fråga. Även ärvdabalken (ÄB) kommer jag använda mig av. Eftersom du inte tar upp om det finns något testamente med eller samboavtal så kommer jag utgå från att din bror och hans sambo inte har skrivit något sådant. Jag skriver en liten kortare sammanfattning i slutet så du kan välja om du vill läsa det långa svaret eller inte!


Bodelning vid bortgång

Precis som du nämner så krävs det att din brors sambo begär bodelning efter det att din bror gått bort för att den ska genomföras, (SamboL 8 §). Vid en bodelning ska samboegendomen delas lika mellan samborna eller dess arvingar vid bortgång, (SamboL 14 §). Det som utgör samboegendom är "sambors gemensamma bostad och bohag" om de har "förvärvat för gemensam användning", (SamboL 3 §).

Detta innebär att din brors lägenhet därmed kommer vara samboegendom om den köptes med avsikten att de båda gemensamt ska använda sig av den. Eftersom båda samborna äger halva var antar jag att så är fallet och bostadsrätten därmed antagligen är samboegendom. Detsamma gäller det bohag som förvärvats för gemensam användning, exempelvis möbler, hushållsmaskiner och annat lösöre (SamboL 6 §).

Som tidigare nämnt ska samboegendomen (alltså bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk) vid bodelningen delas lika mellan samborna, (SamboL 14 §). För att kunna dela lika mellan samboegendomen beräknas först vadera sambos andel i samboegendomen, (SamboL 12 §). Vid denna beräkningen kommer eventuella skulder räknas bort, (SamboL 13 §). Det som sedan återstår av samboegendomen efter skuldavräkningen ska delas lika mellan samborna, (SamboL 14 §).

Vad gäller situationen som du beskriver innebär detta alltså att både din brors del av lägenheten och hans sambos del av lägenheten kommer vara med i bodelningen. Eftersom de båda äger hälften var av lägenheten kommer de även ha ca. hälften var även efter bodelningen, men detta beror lite på hur mycket skulder som de båda har. Man kan tänka att allt som är samboegendom kommer läggas i en gemensam pott. Från potten kommer man betala av skulder. När skulderna är betalade så delas resterande belopp lika mellan de båda samborna eller arvingar vid bortgång. Din brors sambo skulle då inte tilldelas hälften av din brors andel utan skulle tilldelas hälften av den gemensamma kvarvarande samboegendomen. Om vi tänker bort gemensamt bohag så skulle det röra sig om ca hälften av lägenhetens värde, vilket sambon redan äger. Det innebär alltså att din brors del av lägenheten skulle ingå i dödsboet och hans arvingar därav skulle ärva ungefär hela hans del av lägenheten.


Vem ärver vid bortgång?

Som sagt så kommer din brors del av lägenheten ingå i hans dödsbo och det är därmed hans arvingar som kommer ärva ca halva värdet av lägenheten. Eftersom sambor inte ärver av varandra är det din brors barn som kommer ärva av honom, (ÄB 2 kap 1 §). Om det är så att barnen är minderåriga så kommer dock deras förälder vara förvaltare över pengarna. Det finns fri förvaltning vilket innebär att föräldern kan förvalta pengarna på bästa sätt men utan egentliga begränsningar. Det finns även kontrollerad förvaltning där överförmyndaren i kommunen har koll på pengarna också. Vad som avgör vilken typ av förvaltning det blir är beloppet på arvet.


Sammanfattning

Efter det att din bror går bort kommer det ske en bodelning där båda sambornas egendom kommer vara med. Det är sambolagen som reglerar detta. Detta innebär att om sambon begär bodelning så kommer den gemensamma samboegendomen delas lika mellan din brors sambo och broderns dödsbo. Eftersom din bror äger halva lägenheten kommer den vara kvar "på hans sida" efter bodelningen och hans sambo kommer inte ha rätt till hälften av din brors andel. Därefter är det din brors barn som kommer att ärva hans tillgångar efter det att bodelningen är genomförd.

Alltså: din brors sambo skulle inte ha rätt till hälften av din brors del av lägenheten.


Rekommendationer och avslutande ord.

Som jag sa i början så antar jag att det inte finns något samboavtal eller testamente. Jag skulle rekommendera dig att ta reda på det eftersom det skulle kunna förändra hela situationen. Sen vill jag även poängtera att bodelningen utgår från värde av saker och inte sakerna som sådana. Exempelvis skulle din bror sambo få behålla lägenheten genom att betala för värdet av lägenheten till dödsboet. Som jag nämnde innan så kan det vara bra att veta att om barnen ärver när de är minderåriga så blir deras förälder förvaltare. Om det är så att du som farbror vill ha lite koll på barnens arv.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, annars får du gärna ställa ytterligare en fråga så ska vi försöka svara på den! Du kan även höra av dig till vår telefonrådgivning!

Allt gott

Karin Ekström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2522)
2020-01-19 Samboegendom eller inte
2020-01-17 Samboförhållande - vad gäller angående mina bilar?
2020-01-14 Är möbler som köptes tre månader innan vi blev sambos samboegendom?
2020-01-14 Vad är samboegendom?

Alla besvarade frågor (76385)