Bodelning och arv

2015-08-31 i Make
FRÅGA
Min far har varit omgift sedan länge med en kvinna som har fyra egna barn från en tidigare relation. Pappa har tre egna barn. Inget testamente finns. I boet finns en villa och banktillgångar. Om min far dör, vad sker och hur fördelas arvet. Om sedan min styvmor dör, vad sker och hur fördelas arvet då?
SVAR

Hej och tack för din fråga,

När en make avlider skall en bodelning göras där makarnas giftorättsgods skall läggas samman och sedan delas lika mellan den efterlevande maken och den avlidne enligt 9 kap. 1 § och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB).

Efterlevande make kan också begära att få behålla sitt giftorättsgods enligt 12 kap. 2 § ÄktB. Då sker ingen hälften delning utan parterna behåller sin andel av giftorättsgodset. Om efterlevande make har mer giftorättsgods är det till fördel för denne att åberopa 12 kap. 2 § ÄktB.

Enligt 3 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken (ÄB) har även efterlevande make alltid rätt att ur den avlidnes kvarlåtenskap utfå egendom till ett så stort värde så att det tillsammans med den efterlevandes bodelningslott eller eventuell enskild egendom motsvarar fyra prisbasbelopp. Om basbeloppsregeln tillämpas och den avlidnes arvingar då måste dela med sig av sitt arv blir de efterarvingar och skall, när den efterlevande maken dör, utfå en kvotdel som motsvarar vad de fick dela med sig av.

Vad gäller arvet skall den avlidnes bodelningslott och eventuell enskild egendom skiftas ut. Om makarna inte hade några gemensamma barn utan endast särkullbarn finns har den efterlevande makan normalt ingen legal arvsrätt. Enligt 2 kap. 1 § (ÄB) är det bröstarvingar som ärver i första hand och dessa skall normalt taga lika lott. Du och dina syskon ärver alltså eran far, och finns inget annat stadgat ärver ni lika stora delar.

När din styvmor sedan avlider skall, förutsatt att hon inte gift sig på nytt, ett arvskifte ske där hennes fyra barn ärver henne.

Vid den först avlidne makens död kan den avlidnes bröstarvingar även välja att avstå sitt arv till förmån för efterlevande make. Den efterlevande maken ärver då särkullbarnets arvslott med fri förfoganderätt och särkullbarnet blir då efterarvinge och har rätt att vid den efterlevande makens död utfå en kvotdel ur en framtida förmögenhetsmassa som motsvarar vad hen avstod.

Vänligen

Hanna Skoglund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (447)
2020-11-19 Efterlevande makes arvsrätt och bröstarvingars efterarvsrätt
2020-11-16 Förmånstagarförordnande till make
2020-11-08 Kan min man få min bostadsrätt om jag dör?
2020-11-07 Hur gör man ett hus till bådas egendom och testamente framför särkullbarn?

Alla besvarade frågor (86487)