Bodelning när make avlider

2015-06-30 i Make
FRÅGA
Hej!Min fråga gäller arvet efter vår mor, vi är 5 helsyskon, vår far dog på 60 taletmor gifte om sig, fick en dotter till.Äktenskapsförord skrevs på endast var sin fastighet, att det var deras enskilda egendom, inte på något annat.Mor dog 2013, hennes nuvarande man avsade sig sin arvsrätt vi syskon + gemensamma dottern, fick dela på mammas bankmedel ca 400 000 kr, han hade ca 1 200 000 på sina bankkonton men de förblev orörda, blev det verkligen rätt gjort?När jag läser lagen tycker jag mig förstå att det ska slås ihop först ( eftersom inget äktenskapsförord fanns)400 000 + 1 200 000 = 1 600 000 dela det på 2, han behåller sin del och vi syskon delar på 800 000 kr, Har jag förstått rätt?Kan man göra något nu?Har just fått restskatt efter vår mor (avslutade fonder)Därför känns det lite bittert.
SVAR

Hej och tack för din fråga,

Enligt 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) skall makarnas giftorättsgods ingå i en bodelning. Enligt 11 kap. 1 § ÄktB skall vid en bodelning makarnas andelar i boet beräknas. Enligt 11 kap. 2 § ÄktB avräknas därefter skulder om makarna har det. Enligt 11 kap. 3 § ska makarnas andelar, efter avräkning för skulder, mycket riktigt läggas samman och sedan delas lika.

Enligt 12 kap. 2 § ÄktB kan dock efterlevande make, istället för en likadelning, begära att vardera sida ska behålla sin del av giftorättsgodset.

Om den efterlevande maken har mer giftorättsgods kan denne alltså välja att begära att som sin andel behålla sitt giftorättsgods istället för att en bodelning med likadelning skall ske.

Det är alltså möjligt att din mors man, istället för en bodelning med likadelning, begärde att få behålla sin andel av giftorättsgodset eftersom hans andel var större.

Den andel av giftorättsgodset och enskilda egendom som tillhört den avlidne maken fördelas därefter i arv.

Vänligen

Hanna Skoglund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (425)
2020-07-03 Arvskifte om ena maken har barn
2020-06-30 Rätten att testamentera arv från make/maka
2020-06-29 Hur blir det om vi inte har några gemensamma barn och inget testamente?
2020-06-11 Kan den efterlevande makan testamentera bort den döde makens kvarlåtenskap?

Alla besvarade frågor (81699)