Bodelning när det finns äktenskapsförord

FRÅGA
Vid skilsmässa där det finns ett äktenskapsförord. Gör man en bodelning ändå eller gäller äktenskapsförordet som bodelning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 9 kap 1 § Äktenskapsbalken (ÄB) så är utgångspunkten när ett äktenskap upplöses att makarnas egendom ska fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelning behövs dock inte, om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.

Har ni genom äktenskapsförord föreskrivit att vardera makes egendom ska vara dennes enskilda, så behöver ni inte göra en bodelning. Omfattar inte äktenskapsförordet all egendom som vardera make äger så ska en bodelning göras. Dvs har ni giftorättsgods (allt som inte är enskild egendom, se 7 kap 2 § ÄktB) så ska ni bodela. Annars räcker äktenskapsförordet som grund för uppdelningen.

Är det så att den ena maken begär att få överta den andra makens bostad eller bohag (som är denna makes enskilda egendom) så ska också en bodelning göras. Detta även om det finns äktenskapsförord som säger att bostaden och bohagen ska vara den ena makens enskilda egendom.

Hoppas det var svar på din fråga, undrar du något mer är det bara att höra av sig!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1266)
2021-09-14 Hur upprättas ett äktenskapsförord? Hur gör man egendom till enskild egendom?
2021-09-09 Gäller fortfarande äktenskapsförordet?
2021-09-03 Vem äger vad makar emellan?
2021-08-31 Eget ansvar över skulder under äktenskap

Alla besvarade frågor (95767)