FrågaFAMILJERÄTTBodelning08/06/2015

Bodelning mellan makar

Hej!

Min ex man vägra bodelning. Vi skilde oss för ett år sedan. Han påstår att "vi" hade skulder som gör att det inte blir något över efter en bodelning. De här skulderna har jag inte sett någon underlag för men jag vet att han hamnade i skuld när han blev arbetslös. Tidigare har han alltid tjänat bra med pengar cirka 1-1,5miljkr om året och i många år var jag hemma med barnens. Han påstår att skulderna är cirka en halv miljon (de är i hans namn - kredit kort och privata lön) och kapitalet i huset är någonstans mellan 500-700 000 beroende på värdet i dagsläget. Jag har läst om att man inte kan vägra en bodelning. Men vem då tvingar fram den? Jag har eget företag och ostabil inkomst, jag hyr ett hus och han är kvar i vår villa. Jag har inte råd att driva en process och anlita en bodelningsförrättare. Jag anlitade en jurist och advokat och de sa att man vet aldrig hur mycket det kan kosta... 30000.. 50000?? Det är möjligt att han har en privat pension som bör delas men jag vet inte heller. När jag tar upp frågan om bodelning så hotar han om att jag kommer får en skuld av 250 000 men advokaten säger att de inte ä mina skulder.. om nu det ÄR de siffrorna. Min före detta man släppte aldrig in mig i ekonomin eftersom han tjänade mest inkomst. Hur går jag vidare? Hur kommer jag loss från huset? Vad finns det för risker att vara kvar som delägare av huset? Hur värderas huset vid eventuell bodelning? När bodelning sker eller när skilsmässan söktes? Tack på förhand!

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga så består den av en rad delfrågor.

1. Vem eller vilka personer kan framtvinga en bodelning mellan makar?

2. Hur kan egendom som samägs säljas samt vad finns det för risker med ett fortsatt samägande?

3. Vilken tidpunkt är det som ligger till grund för värderingen av tillgångarna i en bodelning?

I svaren på dessa frågor förutsätts det att ni varit gifta i över fem år innan ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten.

1. Huvudregeln enligt 9:1 ÄktB är att makarna ska vara överens om bodelningen och dess innehåll. För det fall att bodelning inte kan komma till stånd får en bodelningsförrättare förordnas av tingsrätten enligt 9:7 ÄktB. Detta innebär således i ditt fall att om din make vägrar att gå med på en bodelning så är den enda möjliga lösningen att begära att få en bodelningsförrättare.

2. När det gäller att förfoga över samägd egendom krävs det som huvudregel samtliga ägares samtycke för att kunna företa en försäljning av fastigheten enligt 2 § Lag om samäganderätt. Det finns dock undantag från denna huvudregel i form av bestämmelsen i 6 § samma lag som innebär att en offentlig försäljning kan framtvingas exempelvis vid det fall att en delägare vill sälja medans en annan delägare inte vill.

Gällande vilka risker det finns med det fortsatta samägandet så är dessa i första hand inte av juridisk karaktär och jag är därför inte någon expert på att bedöma dem. Exempel på risker som samägandet kan tänkas medföra är att värdet på fastigheten sjunker, en delägare vanvårdar eller skadar fastigheten så den minskar i värde eller att fastigheten tappar värde av någon annan anledning.

3. För att förtydliga vad som gäller angående denna fråga vill jag först förklara skillnaden mellan egendomsförhållanden och värdering. Med egendomsförhållanden menas vilken egendom som tillhör vem och till vilken del. Med värdering menas vilket värde dessa tillgångar tillmäts.

Enligt 9:2 ÄktB jämte 9:3 och 11:2 samma lag ska utgångspunkten för egendomsförhållandet vara dagen då ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten. Från denna dag uppstår det också ett redovisningsansvar för makarna där de ska redovisa samtliga tillgångar och skulder fram tills bodelningen är genomförd.

Tidpunkten för värdering framgår inte i lag utan problemet har i huvudsak två lösningar. Den första är att makarna avtalar om ett datum som ska gälla för värderingen av tillgångarna. Den andra, i praxis uppkomna, lösningen fastställer att värderingen ska göras i så nära anslutning till bodelningen som möjligt.

Jag hoppas du fått svar på dina frågor.

Vänligen,

Robert LindströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000