Bodelning, gåva och uppskovsbelopp

2015-06-29 i Reavinstskatt
FRÅGA
HejJag undrar om jag köper ut min ex-make från vår gemensamma bostad om det räknas då som ett benefikt fång? Jag kommer inte överta fastigheten utan kommer att köpa ut honom.Är det riktigt att trots att jag betalar honom enligt marknadsvärdet hälften att jag får stå för hela det uppskov på beskattningen på vinsten som vi tillsammans hade med oss vid tidigare försäljning av en bostad?
SVAR

Hej,

och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr beskattning vid köp av fastighet finns i inkomstskattelagen (IL) och i lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndighet (StL). IL hittar du här och StL hittar du här .

Du talar om en ex-make; det är därför oklart om det handlar om en bodelning eller om händelser efter att bodelning skett. Vidare kan jag inte utläsa om det gäller en fastighet eller en bostadsrätt. Jag kommer att försöka ge en så heltäckande bild som möjligt.

Skulle köpet vara en del av en bodelning är den skattefri IL 8:2.

Benefikt fång

Även gåvor är skattefria IL 8:2.

För att en transaktion skall räknas som gåva måste den till att börja med vara frivillig och givare måste vilja berika mottagaren. Skulle detta vara fallet så är nästa steg lite olika för bostadsrätter och för fastigheter.

Bostadsrätt

Om bostaden är en bostadsrätt blir det frågan om ett blandat fång om det du betalar understiger marknadsvärdet. Då skall en del beskattas och en annan del ses som gåva.

Fastighet

För att det skall räknas som ett benefikt fång måste den ersättning som din ex-make får understiga taxeringsvärdet av den delen av fastigheten som du köper.

Om det är frågan om en bodelning så utgår ingen stämpelskatt.

Skulle det inte vara fråga om en bodelning så är läget annorlunda. Stämpelskatt utgår om den ersättning som du betalar överstiger 85% av det taxeringsvärde för fastigheten året före det år då lagfart beviljas 1, 4, 5, 9 & 10 §§ StL.

Uppskovsbeloppet

Sker transaktionerna på grund av bodelning så skall dessa inte tas upp till beskattning IL 47:11 st 3. Då får du istället ta över uppskovsbeloppet IL 44:21. Om detta inte är fallet så tar du inte över uppskovsbeloppet.

Är det något som jag missförstått eller är det något som du skulle vilja ha klargjort är det bara att höra av dig igen.

Bästa hälsningar

Mattias Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll