Bodelning från tidigare maka ej äktenskapshinder

FRÅGA
Min far vill gifta om sig men bodelningen och bouppteckningen efter min mor som han skilde sig från 10 dagar innan hon dog. Min fråga är får han gifta om sig innan allt är klart?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör äktenskapshinder, alltså omständigheter som gör att man inte får gifta sig. Dessa finns i 2 kap. Äktenskapsbalken. I 4 § stadgas: Den som är gift eller partner i ett registrerat partnerskap får inte ingå äktenskap.

Frågan blir då om din far är gift eller ej. Enligt 1 kap. 5 § Äktenskapsbalken så upplöses ett äktenskap genom den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad. Eftersom hans tidigare maka har avlidit finns inga tvivel om att äktenskapet är upplöst. Att bodelningen inte är klar saknar betydelse för detta.

Din far får alltså gifta om sig. Dock råder jag honom att fram till att bodelningen är klar, tydligt hålla koll på vilken egendom som tillhörde honom och hans tidigare maka, så att detta inte sammanblandas med den nya makans egendom, för att underlätta bodelning och arvsskifte.

Mvh

Johan Landström

Johan Landström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1189)
2021-01-19 Äktenskapsförord i internationellt sammanhang
2021-01-13 Vad händer med äktenskapsförord efter skilsmässan?
2021-01-03 Hur upphäver man ett äktenskapsförord?
2020-12-30 Kan man genom gåvobrev göra gåva till enskild egendom?

Alla besvarade frågor (88324)