Bodelning för sambor, övertagande av bostad m.m.

FRÅGA
Hej! Jag har en fråga gällande lilla basbeloppsregeln och vad som räknas in. Jag förstår att man som efterlevande sambo har rätt att komma upp i två prisbasbelopp och om det är behövligt får man 'ta' pengar ur den avlidnes dödsbo. Men är det bara ens samboegendom som ska understiga två prisbasbelopp för att regeln ska tillämpas eller räknas ens övriga tillgångar också in? Jag undrar också om reglerna om övertagande av bostad gäller även om bostaden enligt samboavtalet inte ska ingå i bodelning?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Samboegendom avser gemensam bostad och gemensamt bohag, om egendomen har förvärvats för gemensam användning, vilket framgår av Sambolag (2003:376) 3 §. Bohag avser vanligen möbler, hushållsmaskiner och andra fysiska naturligt flyttbara saker som är avsedda för det inre hushållet i det gemensamma hemmet, dock inte bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk (Sambolag 6 §). Egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål, exempelvis ett fritidshus, räknas inte till gemensam bostad och gemensamt bohag (Sambolag 7 §). Det innebär att endast vad som räknas som gemensam bostad eller gemensamt bohag ska omfattas av fördelningen av samboegendom i samband med att den ene sambon avlider. Därvid är det endast värdet av gemensam bostad och gemensamt bohag, och inte övriga tillgångar, som tas till intäkt för att beräkna om basbeloppsregeln ska aktualiseras eller inte (Sambolag 18 § andra stycket).

Eftersom ni har ingått ett samboavtal om att den gemensamma bostaden inte ska ingå i bodelningen så anses den inte höra till samboegendomen, varvid reglerna om bostadsövertagande enligt Sambolag 22 § kan bli tillämpliga (Sambolag 9 § första stycket och 3 §). Om den avlidne sambon innehade den gemensamma bostaden med hyresrätt eller bostadsrätt så har du rätt att överta bostaden vid samboförhållandets upphörande, om du bäst behöver bostaden och övertagandet anses som skäligt (Sambolag 22 § första stycket). Eftersom samboförhållandet dock har upphört genom din sambos död så anses det i rättsdoktrin närmast självklart att du som efterlevande kan överta bostaden efter den avlidne.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2686)
2020-08-12 Hur du kan undanta egendom vid ett samboförhållandes upphörande
2020-08-12 Är sparkonto samboegendom och hur delas pengarna vid försäljning av sambors bostad?
2020-08-11 Vem har rätt till huset när sambos separerar?
2020-08-11 Vad händer med lägenheten när sambos separerar?

Alla besvarade frågor (82735)