FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTMake14/07/2020

Bodelning & arv - fördela tillgångar mellan fru och dotter

Hej

Jag planerar att gifta mig med min thailändska sambo. Jag är ingen ungdom längre och inte heller min sambo(50+). Jag vill att mina samtliga tillgångar i Sverige skall ärvas av min dotter. Vad jag förstått har en efterlevande hustru rätt att disponera min kvarlåtenskap , sitta i orubbat bo, tills hon dör. Går detta att avtala bort. Min kvarlåtenskap i Thailand skall tillfalla min blivande hustru.

Tacksam för tips hur jag skall förfara

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i ärvdabalken (ÄB) men jag kommer även ta upp viktiga delar från äktenskapsbalken (ÄktB)

Som jag förstår det vill du två saker, (1) att alla dina tillgångar i Sverige ärvs av din dotter och (2) att alla dina tillgångar i Thailand ärvs av din blivande hustru. Jag kommer först förklara vad den juridiska utgångspunkten är och sedan rekommendera hur du kan gå till väga.

När du dör som gift så upplöses äktenskapet vilket innebär att era gemensamma tillgångar ska fördelas mellan er genom en bodelning, precis som vid en skilsmässa (ÄktB 1:5 och 9:1). I denna ska s.k giftorättsgods ingå, vilket är allt som inte är "enskild egendom" (ÄktB 10:1 och 7:1). Något kan bli enskild egendom på två sätt: (1) genom äktenskapsförord eller (2) genom att det varit ett villkor när man fick egendomen genom gåva/arv/testamente/förmånstagarförordnande (ÄktB 7:2). Utgångspunkten är alltså att all er respektive egendom ska ingå i bodelningen.

Det första steget i en bodelning är att beräkna era respektive andelar av den totala egendomen (äktB 11:1). Först får du och din hustru vardera undanta så mycket av er respektive egna tillgångar för att täcka era respektive skulder (ÄktB 11:2 1st). T.ex om du dör med en skuld på 10 000 kr kommer 10 000 kr av dina tillgångar undantas från bodelningen för att täcka den skulden. Vad som återstår av era tillgångar efter avdrag för skulder ska läggas samman, värdet av den totala egendom delas sedan lika mellan er (ÄktB 11:3). Sedan fördelas den faktiska egendomen mellan dig (ditt dödsbo) och din hustru, där ni har "förtur" till era egna tillgångar (ÄktB 11:7).

Det som du erhåller i bodelningen blir din s.k kvarlåtenskap, dvs vad som ska ärvas efter dig. Om din dotter är ert gemensamma barn har du helt rätt i att din hustru kommer ärva allt med rätt att disponera över egendomen (ÄB 3:1). Din dotter har sedan rätt till efterarv vilket innebär att hon har rätt till en viss procent av kvarlåtenskapen när din hustru dör - utöver sin laglott på 50% (ÄB 3:2). Om din dotter däremot är från ett tidigare förhållande har din hustru inte någon arvsrätt alls, då ärver istället din dotter allt (ÄB 2:1 jämte 3:1).

Detta sammanfattar den juridiska utgångspunkten, jag har skippat de mindre viktiga detaljerna och fokuserat på det övergripande. För att nu svara konkret på hur du bör gå tillväga för att din vilja ska gå igenom.

För det första bör du och din hustru skriva ett äktenskapsförord som säger att alla dina tillgångar i Sverige är enskild egendom. Annars kommer dessa ingå i bodelningen vilket kan innebära att din hustru har rätt till en del av dem - beroende på hur stora era respektive förmögenheter är. Eftersom du vill att din hustru ska äga alla tillgångar du har i Thailand behöver dessa inte vara enskild egendom utan kan ingå i bodelningen.

Sedan behöver du skriva ett testamente där du skriver att alla dina tillgångar i Sverige ska tillfalla din dotter och att alla dina tillgångar i Thailand ska tillfalla din fru. På så sätt kommer inte din hustru ärva allt ifall din dotter är ert gemensamma barn, och din dotter kommer inte ärva allt ifall hon är ett särkullbarn. Jag rekommenderar att du är så specifik som möjligt i ditt testamente avseende vilken egendom som ska ärvas av vem, dels så att det verkligen blir som du vill och dels för att undvika en arvstvist mellan din dotter och din blivande hustru.Om du känner dig osäker inför att skriva ett äktenskapsförord och ett testamente kan jag rekommendera att du använder vår avtalstjänst. Jag hoppas annars att mitt svar hjälpte dig. Självklart är du varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline om det uppstått några oklarheter.

Adam WinqvistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?