Bo utomlands men jobba i Sverige - Hur blir det skattemässigt?

Hej! Jag funderar på att ta ett jobb i Sverige där jag kan jobba på distans. Nu vill jag flytta (bo) till Spanien men jobba i Sverige. Hur blir det rent skattemässigt? Vad är det som gäller och hur/var kan jag ta reda på mer information?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

En person kan antingen vara obegränsat skattskyldig eller begränsat skattskyldig i Sverige.

Obegränsat skattskyldig
Att en person är obegränsad skattskyldig i Sverige innebär att personen är skyldig att betala skatt i Sverige för all inkomst som denne har, oavsett varifrån inkomsten kommer. För att en person ska anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige krävs det att personen uppfyller ett av dessa krav:

1. Personen ska vara bosatt i Sverige. Det räcker med att personen har ett reellt hem i Sverige.

2. Personen ska stadigvarande vistas i Sverige under minst en sex-månadersperiod. Att "stadigvarande vistas" i Sverige innebär enligt praxis att personen i fråga har 1-2 övernattningar per vecka i Sverige.

3. Personen ska ha en väsentlig anknytning till Sverige. En person anses ha en väsentlig anknytning till Sverige ifall denne har sin familj i Sverige (exempelvis man, fru, barn). Ifall personen äger bostad, fastighet eller företag i Sverige så innebär detta att en väsentlig anknytning finns.

Begränsat skattskyldig
Om en person inte är bosatt i Sverige och varken har en stadigvarande vistelse i Sverige eller väsentlig anknytning till Sverige så är denne begränsat skattskyldig i Sverige. Att en person är begränsat skattskyldig i Sverige innebär att personen endast blir skyldig att betala skatt i Sverige för den inkomsten som har en svensk källa.

När en person är begränsat skattskyldig i Sverige så blir lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) tillämplig. Denna lag säger att tjänsteinkomster som är hänförliga till arbete som är utfört i Sverige eller ska utföras i Sverige ska beskattas med 20% av en begränsat skattskyldig person. Det finns dock även skattefria ersättningar som en begränsat skattskyldiga kan få enligt SINK. Det krävs dock ett SINK-beslut ifrån skatteverket för att man ska kunna beskattas som en begränsat skattskyldig i Sverige. Detta beror på att man egentligen kan välja om man vill bli beskattad enligt SINK eller inkomstskattelagen (1999:1229). Skatten enligt inkomstskattelagen är högre men anledningen till att man skulle vilja bli beskattad enligt inkomstskattelagen är att man då har avdragsrätt vilket inte finns i SINK.

Hur blir det i ditt fall?
Hur det kommer att bli för dig beror naturligtvis på ifall skatteverket kommer att betrakta dig som obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige. Jag skulle därför råda dig att ta kontakt med skatteverket så att du slipper bli dubbelbeskattad för en och samma inkomst i både Sverige och Spanien. På skatteverkets hemsida kan du hitta mer information om internationell beskattning och vilka länder som Sverige har skatteavtal med. Ifall Sverige har ett skatteavtal med Spanien så kommer det att stå i avtalet hur din inkomst ska beskattas.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie GergyRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”