Bo kvar i huset om sambo avlider

Hej,

Jag och min sambo har köpt hus och vi kommer att lägga in lika mycket pengar i det. Vi har inga barn. Min sambo tjänar dubbelt så mycket som mig och vi vill att jag ska ha råd att bo kvar i huset om han skulle gå bort. Vad rekommenderar ni?

Lawline svarar

Hej! Och varmt välkommen till Lawline.

Jag kommer först något allmänt redogöra för delar av sambolagstiftningen. Sambo definieras i sambolagen (1§1 st) som "två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll." Har bostaden skaffats för att användas som gemensam bostad kommer den ingå i en bodelning om en sådan begärs av den efterlevande sambon (18§ sambolag). Samboegendom utgör den gemensamma bostaden och bohaget (3§ sambolag). Gemensamt bohag är inre lösöre (möbler med mera), och inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål eller uteslutande används utav ena sambon (6, 7§§ sambolag). Bostaden som innehas för gemensam användning räknas som samboegendom. Det spelar därmed ingen roll hur ägandeförhållandet ser ut, skrivs inte ett samboavtal som säger att delar av eller hela sambolagen inte ska gälla kommer all samboegendom delas lika vid en bodelning (14§ SamboL). I ert fall utgör bostaden samboegendom (jag utgår ifrån att ni inte har skrivit ett samboavtal). Om inget samboavtal är skrivet är huvudregeln därmed att om en av er begär bodelning är den efterlevande sambon berättigad till hälften av värdet av samboegendomen (detta utgör alltså inte ett arv, utan en bodelning av enbart samboegendom). Resterande halva värdet av bohaget och bostaden ingår i kvarlåtenskapen (arvet) från den avlidne sambon, som inte tillfaller den efterlevande sambon utan den avlidne sambons arvingar (föräldrar i första hand om inga barn finns).

En möjlighet för att du ska få behålla bostaden är att skriva ett testamente (eftersom sambos inte ärver varandra enligt ärvdabalken). På så sätt kan din sambo testamentera all sin egendom, eller specifikt sin andel i bostaden till dig (och du kan göra densamma till honom om ni så vill). Då ni inte har några bröstarvingar (barn, barnbarn och barnbarnsbarn) står det er fritt att testamentera bort all er egendom om ni så vill, till vem ni vill. Vidare finns olika typer utav försäkringar som om du står som förmånstagare (det vill säga benämns som den som ska få ersättning) kan resultera i en ekonomisk trygghet vid den sambos eventuella bortgång (se olika försäkringsbolags: bo-kvar försäkringar, livförsäkringar med mera).

Sammanfattningsvis ärver inte sambos varandra. Om ett samboförhållande upphör så ska samboegendomen delas lika mellan samborna. Ena halvan av värdet för den gemensamma bostaden blir då ett arv som inte tillfaller dig, om inte ett testamente skrivits.

Om du vill ha vidare rådgivning har du kan boka tid med någon av Lawlines jurister här.

Jag hoppas detta har besvarat din fråga! Tveka inte annars att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar

Anneli NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning