Blombud till häktad person

FRÅGA
Hej!Jag undrar om någon som är häktad med restriktioner (inte fulla restriktioner)får ta emot blommor som levereras med bud?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor beträffande häktade personer besvaras bäst genom tillämpning av häkteslagen och Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om häkte (FARK Häkte).

En häktad person får ta emot och inneha böcker, tidskrifter, tidningar och andra personliga tillhörigheter som inte kan äventyra ordningen eller säkerheten, 2 kap. 11 § häkteslagen. Av FARK:en tydliggörs det att med personliga tillhörigheter avses främst glasögon, hörselhjälpmedel, enklare form av armbandsur etc. Den intagne kan även få ta emot och inneha andra personliga tillhörigheter efter en prövning i det enskilda fallet av om mottagandet och innehavet kan äventyra ordningen eller säkerheten. En förutsättning är dock att tillhörigheterna kan förvaras och transporteras inom Kriminalvården utan olägenhet. Ett blombud skulle antagligen klassas som en tillhörighet som vållar sanitär olägenhet eller äventyrar säkerheten (med tanke på brandrisk) och därmed troligtvis inte tillåtas på den intagnas bostadsrum.

Det har dock förekommit fall där en intagen på anstalt få ta emot blombud, men där är skiljer sig reglerna åt. För att få ett helt säkert svar kan jag råda dig att ta kontakt med det häkte där den intagna sitter och se hur de förhåller sig till den aktuella frågan om blombud.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Victoria Najafi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (188)
2020-06-30 Urinprov vid misstänkt narkotikabrott
2020-06-28 Fri från häktet i väntan på dom
2020-06-26 Vad får jag i ersättning om jag har suttit oskyldigt häktad i 77 dagar?
2020-06-23 Fråga om ordningsvakts rätt till fysiskt våld

Alla besvarade frågor (81800)