FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut26/12/2018

Blockerat vägservitut

Jag har servitut på väg till fritidshus.Jordägaren lägger en snöhög på vägen så vi kommer inte fram.Vad göra?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt till Lawline med din fråga!

Du vill veta vad du kan göra åt att din granne blockerar det vägservitut som gäller mellan er med en snöhög. Jag utgår i mitt svar från att det rör sig om ett avtalsservitut enligt 14 kap. Jordabalken (JB).

Servitutets ordalydelse

Vad parterna kommit överens om, alltså servitutets ordalydelse är viktigt när tvist om servitut uppkommer. Servitutet kan beroende på hur avtalet ser ut innebära en ensamrätt för en av parterna att till exempel utnyttja en väg, avtalet kan även vara sådant att både ägaren till den tjänande och den härskande fastigheten får använda vägen. I det senare fallet får man anta att ägaren till den härskande fastigheten (i detta fall du) får finna sig i vissa begränsningar i hur servitutet kan utnyttjas.

Bedömningen i ditt fall

Det framgår inte av din fråga exakt hur ni avtalat om att vägen ska användas, men det måste antas att servitutet i vart fall innebär att ni ska kunna ta er till ert fritidshus utan allt för mycket svårigheter. Att blockera vägen med en snöhög kan alltså mycket väl vara att anse som ett intrång i din rätt till servitutet. En bedömning måste dock göras från fall till fall och beror som sagt på servitutets ordalydelse. Om ni till exempel avtalat om att servitutet enbart får utnyttjas på sommaren skulle antagligen inte en snöhög på vägen anses hindra dig från att utnyttja din rätt enligt servitutet.

Om vi utgår från att ägaren till den tjänande fastigheten inte har något särskilt skäl att flytta snöhögen till just den plats där den hindrar dig från att utnyttja din rätt till vägen samt att det inte finns någon särskild begränsning enligt servitutet i hur du får utnyttja din rätt så kan vi säga att det antagligen föreligger ett intrång i din servitutsrätt. Jag rekommenderar i så fall att du upplyser jordägaren om detta och ber honom flytta på snöhögen så att du på nytt kan utnyttja vägen.

Om jordägaren inte lyssnar efter upprepade uppmaningar kan det bli aktuellt att gå vidare med rättsliga åtgärder, jag rekommenderar i så fall att du tar kontakt med en yrkesverksam jurist.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der TouwRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”