Blivande makar i särboskap

FRÅGA
Hej, jag och min pojkvän är särbos. Han bor i en bostadsrätt med sina två barn från ett tidigare förhållande och jag bor i ett hus med mina tre barn från ett tidigare förhållande.Om vi skulle gifta oss, och fortsätta vara särbos, kan vi då se till att våra bostäder inte blir gemensam egendom genom äktenskapsförord?Påverkar vårt giftermål barnens arvsrätt på något sätt? Är det något annat juridiskt som vi bör tänka på? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Oavsett om du och din pojkvän flyttar ihop eller inte efter att ni har gift er så kommer hans bostadsrätt och din fastighet att anses som giftorättsgods, varav dessa ingår i en bodelning i händelse av en eventuell äktenskapsskillnad. Detta framgår av Äktenskapsbalk (1987:230) 7:1, 9:1 första stycket och 10:1. För att se till så att de inte ingår i en bodelning så kan ni skriva ett äktenskapsförord för att göra dem till enskild egendom istället för giftorättsgods, både innan och efter att ni har ingått äktenskap. För att äktenskapsförordet ska bli giltigt krävs att det upprättas skriftligen, undertecknas av er båda och registreras hos Skatteverket (Äktenskapsbalk 7:2 första stycket, punkt 1, och 7:3 första, andra och tredje styckena).

Eftersom ni inte varaktigt kommer att bo tillsammans efter att ni har ingått äktenskap så kommer den av er som har större inkomst eller underhållsförmåga att bli skyldig att kompensera den andre genom underhållsbidrag i det fall att den andre inte klarar av att på egen hand tillgodose era gemensamma och sina personliga behov (Äktenskapsbalk 6:1-2 och 6:6 första stycket). Dessa behov avser bland annat mat, bostadskostnader, kläder, hygien och deltagande i föreningsliv. I den mån ni båda klarar av att tillgodose dessa behov så aktualiseras dock inte någon skyldighet att utge underhållsbidrag.

I händelse av att någon av er avlider under ert äktenskap så tillfaller som huvudregel kvarlåtenskapen den efterlevande maken. Eftersom ni båda dock har barn som inte är era gemensamma så har de rätt i egenskap av särkullbarn att direkt få ut sina arvslotter av deras egen förälder, istället för att behöva vänta ut den efterlevande föräldern så som hade varit fallet om de varit era gemensamma barn. Detta framgår av Ärvdabalk (1958:637) 3:1 första stycket. Det innebär att om exempelvis din make avlider före dig så kan hans egna barn begära att få ut sina arvslotter direkt istället för att låta hans kvarlåtenskap tillfalla dig. Om de däremot väljer att avstå från sina arvslotter till förmån för dig så har de istället rätt till hälften av din kvarlåtenskap vid din egen död. Här är det värt att notera att detta så kallade efterarv inte kan testamenteras bort av den efterlevande styvföräldern till nackdel för de särkullbarn som på detta vis har skjutit upp sitt arv (Ärvdabalk 3:2 första stycket, och 3:9).

Om du vill ha ytterligare stöd och vägledning, eller helt enkelt hjälp med att skriva ett äktenskapsförord, så är du varmt välkommen att ta kontakt med vår samarbetspartner Familjens Jurist via http://lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1157)
2020-10-22 Påverkar ett äktenskapsförord arvsfördelningen?
2020-10-20 Återkallelse av äktenskapsförord
2020-10-13 Vad är viktigt att tänka på vid (totalt) äktenskapsförord och hur fördelas samägd fastighet?
2020-10-11 Vad behöver jag ha med mig när jag gifter mig i Turkiet?

Alla besvarade frågor (85291)