Blir utvecklingsstördas utsagor betrodda i rättssalen?

2020-12-01 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Vad säger lagen om att utnyttja en förståndshandikappat person på följande sätt: 1- Få den personen i utsatt läge lämna sitt mobilnummer och börja ha telefonsamtal med. ( manlig taxi chaufför har gjort detta mot en tjej som är analfabet och har ingen uppfattning om nummer och siffror och sina rättigheter)2- Att påstå man har tröstat den unga tjejen ( som är ett barn på 3-4 år i en vuxentjejskropp) genom att röra vid henna armar , ben och lår) 3- Att täcka för kameran i taxi bilen två dagar i rad under de 45- 90 minuterna då dne förståndshandikappade tjejen klagar på att Taxi chauffören har taffsat på henne, rörd vid henne lår, skrikit på henne och tvingat henne att ta av BH och byxor. VAD säger lagen? Finns speciell lag för utvecklingsstörda och förståndshandikappade? Deras berättelser är ju inte betrodd.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer jag att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Sexuellt ofredande

Att tafsa på någon kan utgöra sexuellt ofredande, om det görs på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet (6 kap. 10 § andra stycket brottsbalken). Sexuellt ofredande är ett uppsåtligt brott, men det bör inte vara några svårigheter att konstatera att uppsåt föreligger i detta fall.

Kan en förståndshandikappad eller utvecklingsstörd person bli trodd?

Det stämmer att det finns svårigheter i att värdera bevisning som lämnas av en utvecklingsstörd eller förståndshandikappad person. Givetvis finns det också skillnader beroende på vilken diagnos eller vilka specifika svårigheter personen i fråga har. Detta innebär dock inte att lagen inte ger dessa, ofta utsatta, personer något skydd. Som exempel kan rättsfallet B 3182-11, från Hovrätten för Västra Sverige, nämnas. I fallet hade en taxichaufför sexuellt ofredat en flicka under hennes resor till skolan. Tingsrätten friade med hänsyn till att hennes autism gjorde att det inte kunde uteslutas att hon föreställde sig och uppfattade hans handlande på ett annat sätt än verkligheten. Hovrätten tog istället sikte på att målsägandens lämnade uppgifter inte var orimliga och hade stöd hennes mammas och hennes assistents utsagor om hur de uppfattade henne efter händelsen och vad hon då hade sagt. I denna typ av mål, där den enda direkta bevisning som ofta finns är målsägandens utsaga, blir det givetvis en ännu större uppförsbacke än i "vanliga fall". Som rättsfallet styrker är det dock inte omöjligt, eftersom domare är medvetna om problematiken.

Sammanfattning

Den händelsen du beskriver går under rubriceringen sexuellt ofredande och det är ingen omöjlighet att få till en fällande dom trots att målsäganden är utvecklingsstörd.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (370)
2021-04-23 En tilltalades rätt att tiga får inte användas mot denne i bevishänseende
2021-04-18 Avlyssning av advokatsamtal
2021-03-31 Bortom rimligt tvivel?
2021-03-27 Fri bevisföring och olagligt införskaffat bevis

Alla besvarade frågor (91414)