FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt19/12/2021

Blir straffet lägre om man är tidigare ostraffad?

Hej.

Min fd är åtalad för grov kvinnofridskränkning och vi ska upp i rätten i april 3 dagar. Hot, våld, ett fortsatt eftervåld på 2 år med polis, advokat och social inblandad Har nu för andra gången ansökt om kontakförbud som ligger under utredning.

Vad är straffet för grov kvinnofridskränkning egentligen om man inte tidigare varit straffad? Får höra att straffet blir då mildare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 4 kap. 4 a § Brottsbalken är straffskalan för grov kvinnofridskränkning fängelse i lägst nio månader och högst sex år. Under huvudförhandlingen i april kommer rätten att gå igenom den anklagades personliga förhållanden (även kallad personalia), bl.a. hans belastningsregister, enligt 46 kap. 9 § Rättegångsbalken. Att han är tidigare ostraffad är en av flera faktorer som rätten tar hänsyn till, men det går inte att på förhand säga vilken vikt det kommer ha i den slutgiltiga bedömningen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa ShasavarRådgivare
Hittade du inte det du sökte?