Blir skulder gemensamma när man gifter sig?

Om man gifter med en person som har skulder i kronofogden. Räknas de som gemensamma skulder därefter, dvs under äktenskapet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skulder innan äktenskapet blir inte gemensamma när man gifter sig

Regler om äktenskap finns i äktenskapsbalken.

I 1 kap 3 § äktenskapsbalken, föreskrivs uttryckligen att varje make råder över sin egendom, och svarar för sina skulder. Den ene makens skulder hos kronofogden går alltså inte på något sätt över på den andre makens vid ett giftermål.

En annan sak är dock att en make med mycket stora skulder och få tillgångar, ofta inte kommer ha någonting att bidra med vid en eventuell bodelning efter skilsmässa. Ytterligare något du bör vara uppmärksam på, är att om det råder hushållsgemenskap mellan makarna, så presumerar (antar tills motsatsen har bevisats) kronofogden vid en utmätning att egendom som påträffas i makarnas hushåll tillhör den skuldsatte maken (4 kap 19 § utsökningsbalken). Dessa två faktum kan, milt uttryckt, leda till mycket olyckliga resultat för maken som saknar skulder.

Märk dock väl att det inte innebär att den ene makens skulder övergår på den andres på grund av giftermålet. Något sådant är inte möjligt enligt svensk rätt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och har du fler funderingar är du välkommen att återkomma med fler frågor likt den du just ställde.

Lyckönskningar och hälsningar,Johannes NorrmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”