Blir skulder gemensamma när man gifter sig?

FRÅGA
Om man gifter med en person som har skulder i kronofogden. Räknas de som gemensamma skulder därefter, dvs under äktenskapet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skulder innan äktenskapet blir inte gemensamma när man gifter sig

Regler om äktenskap finns i äktenskapsbalken.

I 1 kap 3 § äktenskapsbalken, föreskrivs uttryckligen att varje make råder över sin egendom, och svarar för sina skulder. Den ene makens skulder hos kronofogden går alltså inte på något sätt över på den andre makens vid ett giftermål.

En annan sak är dock att en make med mycket stora skulder och få tillgångar, ofta inte kommer ha någonting att bidra med vid en eventuell bodelning efter skilsmässa. Ytterligare något du bör vara uppmärksam på, är att om det råder hushållsgemenskap mellan makarna, så presumerar (antar tills motsatsen har bevisats) kronofogden vid en utmätning att egendom som påträffas i makarnas hushåll tillhör den skuldsatte maken (4 kap 19 § utsökningsbalken). Dessa två faktum kan, milt uttryckt, leda till mycket olyckliga resultat för maken som saknar skulder.

Märk dock väl att det inte innebär att den ene makens skulder övergår på den andres på grund av giftermålet. Något sådant är inte möjligt enligt svensk rätt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och har du fler funderingar är du välkommen att återkomma med fler frågor likt den du just ställde.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (929)
2019-05-22 Kan man vara särbo även om man är gift?
2019-05-22 Äktenskapsförord framtida egendom
2019-05-13 Man blir inte samägare till all egendom enbart för att man ingår äktenskap
2019-05-10 Sälja fastighet utan makes medgivande?

Alla besvarade frågor (69197)