Blir saker köpta genom en av sambornas företag samboegendom?

FRÅGA
Hej Jag och min sambo ska skiljas , hus ska vi dela lika , men frågan om lösföremål .Delar man saker som var köpt på företaget som gick i konkurs . Han var ägare förut men sålde sina aktier innan företag i konkurs .
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör vad som ska ingå i en sambobodelning kikar vi närmare på sambolagen (SamboL).

Lösöret kanske ska ingå i bodelningen

Vad som angår bostaden har du redan koll på, så vi kommer i det följande att fokusera på vad som gäller angående lösöret köpt i bolaget.

I lagen står det att egendom utgör samboegendom, endast då den är köpt för gemensam användning. Lagen tar inte fasta på vem eller i det här fallet vad som köpt egendomen, utan det viktiga är i vilket ändamål sakerna köptes. Har sambon köpt egendom som skulle användas av er gemensamt på bolaget, så kan det mycket väl vara så att egendomen ska ingå i bodelningen (3 § SamboL).

Dessutom står det att sambors gemensamma bohag enligt lagen avser "möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet", vilket poängterar att det är viktigt att kolla på vilken typ av egendom det är sambon köpt genom bolaget, och om det primärt var saker till hemmet eller bolaget (6 § SamboL).

Några avslutande ord

Slutsatsen är att egendomen kan ingå i bodelningen, men jag har för få omständigheter för att kunna ge dig i ett konkret svar.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fin dag!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2526)
2020-01-21 Skyldig att betala sambons skulder
2020-01-21 Bodelning vid upphörande av samboförhållande
2020-01-21 Vad händer med en samägd fastighet vid samboförhållandes upphörande?
2020-01-20 Bodelning och samäganderätt av bostad

Alla besvarade frågor (76441)