Blir personen satt på fri fot fram tills att ett nytt domstolsbeslut har fattats?

FRÅGA
Hej LawlineOm en person blivit dömd till fängelse i tingsrätten men beslutar sig för att överklaga domen till Hovrätten vad händer då? Blir personen satt på fri fot tills det nya domstolsbeslutet har fattats av Hovrätten?
SVAR

Hej! Det är jätteroligt att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tänker inleda med att berätta lite kortfattat om häktningsreglerna för att ge en bakgrund innan jag besvarar din fråga.

Häktning vid brott

Häktning är ett tvångsmedel där personer som har begått grövre brott frihetsberövas. Regler kring häktning finner du i Rättegångsbalken (RB) 24 kap. För att en person ska bli häktad måste personen vara misstänk för ett brott som har en straffskala på minst ett år. Om det trots detta är sannolikt att personen endast blir dömd till böter i det enskilda fallet, får personen inte bli häktad. Det ska ytterligare finnas ett skäl till häktning, till exempel att personen kan rymma, försvåra utredningen eller fortsätta med sin brottsliga verksamhet, RB 24 kap 1 §.

Ifall personen är häktad och även blir dömd för brottet ska domstolen bestämma om personen ska sitta kvar i häktet fram tills att brottet vinner så kallad "laga kraft", RB 24 kap 21 §. Detta betyder att domen inte längre kan överklagas och är slutgiltigt. En överklagan ska ha kommit in till domstolen inom tre veckor, RB 51 kap 1 §.

Blir personen satt på fri fot tills det nya domstolsbeslutet har fattats av Hovrätten?

Ifall domen överklagas till hovrätten kommer inte domen från tingsrätten verkställas direkt. Detta innebär alltså att personen ännu inte börjar avtjäna straffet. Huruvida personen måste sitta häktad mellan rättegångarna är en enskild bedömning som måste göras. Här tas det hänsyn till hur grovt straffet anses vara, om det finns fara för fortsatt utredning/rättegång genom att personen släpps fri med hänsyn till bevisningen, flyktfaran och även risken för att den brottsliga verksamheten fortsätter. Det är alltså möjligt att personen får vara fortsatt häktad under tiden mellan rättegångarna men häktningsfrågan ska prövas med jämna mellanrum.

Sammanfattningvis är häktning frihetsberövande och det ska finnas goda skäl till att en person blir häktad. Ifall personen inte blir satt på fri fot fram tills att det nya domstolsbeslutet fattats av hovrätten beror det antagligen på att det finns faror och risker med detta.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Annars kan du kommentera i svarsfältet eller ställa en ny fråga!

Allt gott,

Ceda Imranova
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (146)
2019-06-30 Envarsgripande vid trafikförseelse
2019-06-30 Hur länge får polisen hålla kvar en gripen person?
2019-06-28 Vårdnadshavare nekar till barns besök på häkte, vad kan jag göra?
2019-05-27 Anhållen i sin frånvaro, känd av polisen

Alla besvarade frågor (71218)