Blir man delgiven misstanke för brott innan beslut om avlyssning sker?

2019-02-16 i Förundersökning
FRÅGA
Får det tas ett beslut om att en persons telefon ska avlyssnas i hemlighet innan personen överhuvudtaget vet om att hen är misstänkt för ett brott? eller brukar personen delges misstanke om att hen är misstänkt för brott innan ett sånt beslut blir Aktuellt?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att avlyssna telefon är ett så kallat tvångsmedel. Avlyssning innebär att man "avlyssnar" innehållet i telefonsamtal, mejl eller sms (se 27 kap. 18 § 1 st Rättegångsbalken, RB). En avlyssning får endast användas vid en förundersökning om det är ett brott som inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år (27 kap. 18 § 2 st RB). Ett ytterligare krav är att man ska vara skäligen misstänkt för brott och att åtgärden är av synnerligen vikt för utredningen (27 kap. 20 § 1 st RB). Avlyssning sker i hemlighet vilket betyder att hen inte kommer att få veta något om beslutet. Däremot har den som blivit skäligen misstänkt vid en förundersökning rätt att bli underrättad om det (23 kap. 18 § RB).

Som svar på din fråga kommer alltså hen att vara medveten om att denne är misstänkt för brott då denne ska bli underrättad om det vid skäligen misstanke. Underrättelse om misstanke sker alltså innan beslut om avlyssning eftersom avlyssning kräver någon som är skäligen misstänkt som huvudregel. Beslut om övervakning får dock ske på tidigare stadium om det är av synnerlig vikt för att identifiera en skäligen misstänkt. I sådant fall kommer personen inte vara medveten om att hen är misstänkt för brott (se 27 kap. 20 § 2 st RB).

För fler frågor är du välkommen att ringa till vår telefonrådgivning på 08-533 300 04

Vänligen

Therese Axén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (425)
2020-05-31 När kan polisen göra husrannsakan?
2020-05-18 Förundersökning
2020-05-03 Vad gäller när åklagaren ska besluta om åtal?
2020-04-30 När får man göra husrannsakan hos annan än den som är misstänkt för brott?

Alla besvarade frågor (80676)