Blir jag tillsvidareanställd om jag har haft en sjukskrivning som sträckt sig längre än slutdatum på min provanställning och arbetsgivaren inte meddelat att denne vill avbryta anställningen?

2018-01-23 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej. Jag har en fråga kring avtal. Kollektivavtal. Jag har en provanställning på 6 månader. Men efter 2 månader blev jag sjukskriven pga utav en olycka på arbetet. Blev sjukskriven över mitt kontrakts datum (provanställnings datumet). Men arbetsgivare har inte sagt något om att mitt kontrakt har sagt upp. Som enligt lag måste sägas 2 veckor innan att kontraket avslutas. Blir inte jag tillsvidareanställd/fast nu ?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det enkla svaret på din fråga är att det verkar som att du blir tillsvidareanställd nu så länge inget annat följer av arbetsplatsens kollektivavtal. Jag ska nedan förklara vad som gäller.

Även om du blev sjukskriven var du fortfarande anställd

I den mån du och din arbetsgivare har kommit överens om 6 månaders provanställning så ska anställningen därefter som utgångspunkt automatiskt gå över i en tillsvidareanställning, om inte annat följer av tillämpligt kollektivavtal (lag om anställningsskydd 6 § andra stycket och 2 § tredje stycket). Det spelar ingen roll att du har varit sjukskriven under en del av provanställningen utan det är tiden du har varit anställd som räknas.

Din arbetsgivare har inte sagt upp provanställningen

Enligt lag så finns det inget krav på att en provanställning måste sägas upp två veckor i förväg. Som utgångspunkt kan en sådan anställning sägas upp direkt så länge det sker som senast vid slutet av anställningen (lag om anställningsskydd 6 § andra stycket). Om det följer antingen av tillämpligt kollektivavtal och/eller ditt anställningsavtal att provanställningen ska sägas upp två veckor i förväg ska dock detta gälla istället för lagen (lag om anställningsskydd 2 §).

Vad står i kollektivavtalet?

I och med att arbetsgivaren inte har sagt något om att anställningen ska upphöra verkar det som att din anställning har gått över i en tillsvidareanställning. Detta beror dock på vad som framgår av arbetsplatsens kollektivavtal, varför jag inte kan svara helt säkert. Så som jag tolkar din fråga verkar det som att du har ett kollektivavtal som säger att provanställningen ska sägas upp minst två veckor innan kontraktet avslutas och att anställningen annars övergår till en tillsvidareanställning. Om så är fallet har du blivit tillsvidareanställd i och med provanställningens avslut.

Mina råd

Till att börja med kan det vara bra om du ser till att ta reda på exakt vad som gäller angående din provanställning enligt både ditt anställningsavtal och arbetsplatsens kollektivavtal. Jag förstår inte på din fråga om din arbetsgivare har motsatt sig att du ska få tillsvidareanställning eller inte. Oavsett så kan det vara bra att prata med din arbetsgivare och stämma av om denne är medveten om att din provanställning har löpt ut och att du vill fortsätta din anställning. Om din arbetsgivare sedan skulle börja bråka med dig angående tillsvidareanställningen kan du vända dig till din fackliga organisation för stöd.

Ytterligare frågor?

Om du har några följdfrågor är du välkommen att höra av dig till mina kollegor här på Lawline. Du kan nå dem på nummer 08-533 300 04.

Hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Klara Sandrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?