Blir jag skatteskyldig i Sverige om jag bor utomlands och säljer värdepapper utomlands?

FRÅGA
Hej, Om jag bor utomlands och köper/säljer värdepapper utomlands, vad avgör hur det beskattas? vh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga.

Det är viktigt att avgöra ifall du är obegränsat skattskyldig eller inte

En person som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet. Detta framgår av 3 kap. 8 § inkomstskattelagen. För att avgöra ifall du är obegränsat skattskyldig anges i 3 kap. 3 § inkomstskattelagen tre stycken omständigheter som medför att du blir obegränsat skattskyldig. Eftersom du inte bor i Sverige, och inte heller antyder att du stadigvarande vistas här bör du istället undersöka ifall du har en väsentlig anknytning till Sverige. En person som har väsentlig anknytning till Sverige, samt tidigare varit bosatt här är nämligen obegränsat skattskyldig, enligt 3 kap. 3 § tredje punkten inkomstskattelagen. För att avgöra ifall du har väsentlig anknytning till Sverige anges i 3 kap. 7 § inkomstskattelagen ett antal omständigheter som kan tala för att du har väsentlig anknytning till Sverige. Där nämns bland annat faktumet att din närmaste familj är bosatt här samt faktumet att du bedriver näringsverksamhet här. Du bör dock vara medveten om att du kommer att antas ha väsentlig anknytning till Sverige under de fem första åren från det att du flyttade utomlands om du inte kan visa på motsatsen. Detta förutsätter dock att du är svensk medborgare och har varit bosatt i Sverige under minst tio år.

Olika typer av värdepapper behandlas olika

Om du inte anses vara obegränsat skattskyldig anses du istället vara begränsat skattskyldig, vilket framgår av 3 kap. 17 § första punkten inkomstskattelagen. Om du anses vara begränsat skattskyldig är du skattskyldig för försäljningen av dina värdepapper under förutsättningen att du under kalenderåret 2020, eller något av de tio föregående kalenderåren antingen har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här, vilket framkommer av 3 kap. 19 § inkomstskattelagen. Vissa undantag mot denna huvudregel finns dock. Du är inte skattskyldig för andelar i värdepappersfonder eller specialfonder. Du är inte heller skattskyldig för delägarrätter som förvaras på ett investeringssparkonto. Dessutom bör du vara medveten om att i det fall dina värdepapper härrör från ett utländskt företag endast kommer så kommer de endast att beskattas i Sverige om de förvärvades när du var obegränsat skattskyldig i Sverige.

Sverige har även ingått ett antal skatteavtal med ett antal länder för att förhindra dubbelbeskattning. Här kan du se ifall Sverige har ingått ett avtal med det land som du bor i, och vad detta innebär för just dig.

Vänliga hälsningar,

Aras Tofek
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (283)
2021-04-20 Försäljning av fastighet i Rumänien - beskattas jag här i Sverige?
2021-04-15 Kapitalbeskattning Spanien & Sverige
2021-04-11 Obegränsad skattskyldighet och sexmånadersregeln
2021-03-30 Risken att dubbelbeskattas i Sverige och Vietnam

Alla besvarade frågor (91357)