Blir jag helt arvslös om mitt syskon testamenterat bort hela kvarlåtenskapen?

Min syster har avlidit det finns bara jag kvar hon har testamenterat hela sin kvarlåtenskap till en djurförening blir jag helt utan arvsrätt

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett syskon är en s.k arvinge som i vanliga fall kan ha arvsrätt efter en avliden bror/syster. Denna arvsrätt kan dock inskränkas genom testamente. Det finns inget skydd mot syskon i de fall ett syskon valt att testamentera bort hela sin kvarlåtenskap. Det är endast barn och efterlevande make som har en skyddsregel när den avlidne testamenterat bort hela kvarlåtenskapen.

Hoppas att det var svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Jennifer AbdulahadRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning