Blir inloggningsuppgifter under förundersökningen offentliga?

2021-11-30 i Förundersökning
FRÅGA
Om man är misstänkt för brottet och uppger efterfrågade inloggningsuppgifter, är det uppgifter som senare kan komma ut eller är konton och lösenord maskerade? Kanske det är uppgifter som alltid hamnar i slasken?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I första hand skulle jag tro, beroende på omständigheterna och vilket brott du är misstänkt för, att inloggningsuppgifter inte antecknas i det så kallade förundersökningsmaterialet, utan endast administrativt utanför detta underlag, eventuellt som du själv säger, i den del av materialet som vid färdigställandet inte följer med åtalet, utan kallas slasken. Misstänker att tillvägagångssättet varierar från polis till polis.

Om dina inloggningsuppgifter å andra sidan skulle vara av betydelse för utredningen i sig, så finns det en risk att de antecknas i förundersökningsmaterialet. Detta kan vara fallet om man utreds för vissa internetbedrägerier, dataintrång, hot via nätet eller liknande, där inloggningsuppgifterna ger stöd för den brottsliga aktiviteten och vem gärningspersonen är. Undertiden förundersökningen pågår är den generellt sekretessbelagd. Huvudregeln enligt lag är att uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden är sekretessbelagda, om det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan men för den enskilda, om de förekommer i förundersökningen (35 kap. 1§ offentlighets- och sekretesslagen). Denna regel gäller så länge förundersökningen pågår. Med stor sannolikhet kommer dina efterfrågade inloggningsuppgifter inte lämnas ut under förundersökningen. Beroende på vad det är för inloggningsuppgifter, så är det som sagt inte ens säkert att det ingår i förundersökningsmaterialet.

Om det å andra sidan är av betydelse för förundersökningen, som utredningsmaterial och underlag för åklagarens åtal, blir förundersökningen som utgångspunkt offentlig när åklagaren åtalar vid domstol. Detta beror dock på vad det är för typ av brott, och om uppgifterna är känsliga. Domstolen kan då sekretessbelägga uppgifterna. Domstolen gör denna bedömning i varje enskilt fall.

Sammantaget skulle jag säga, beroende på vad det är för brott du misstänkts för, så skulle dina inloggningsuppgifter under förundersökningen, inte lämnas ut. Det är inte säkert att de ens ingår i förundersökningsmaterialet, utan det är inte ovanligt att de antecknas utanför detta underlag, men det beror säkerligen på omständigheterna i det enskilda fallet och polisen som gör det. Vid vissa brott kan dock uppgifterna framgå då det utgör del av underlaget för åtalet. Då finns det istället utrymme för att som du säger, maskera uppgifterna. Om du vill ha bättre besked i ditt enskilda fall, rekommenderar jag dig att vända dig till förundersökningsledaren som driver utredningen, som sannolikt kan ge ett bättre svar utifrån dina omständigheter.

Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor! Du är välkommen att återkomma till oss om du har ytterligare funderingar!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (574)
2021-12-31 Kallad till förhör. Vad gäller nu?
2021-12-19 Vad händer efter att en polisanmälan gjorts?
2021-12-09 Vad innebär det att kallas som misstänkt till ett förhör?
2021-12-08 Beslag av föremål som tillhör tredjeman i brottsutredning

Alla besvarade frågor (98495)