Blir förälder skadeståndsskyldig om barn orsakar skada på fritids?

Hej

Har en son på 6 år som går på skolan/fritids. Idag ringde fröken och säger att sonen och 3 grabbar till har stått o slängt sten/grus på 3 bilar som stått nedanför skolgården och ska tillägga att det är ett minst 2 m högt staket och en gräsplätt mellan där bilarna står och att skolgården ligger högre än bilparkeringen. Ägarna till bilarna påstår nu att det blivit skador på bilarna, repor i lack mm. Skolan säger att de inte hinner ha koll på alla barn. Försäkringsbolaget ska höra av sig till oss föräldrar. Måste vi betala skador , självrisk?. Jag vill ju att de verkligen ska kunna bevisa att skadorna har blivit av just dom här grabbarna.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga undrar du om du som förälder är skadeståndsskyldig för den skada som ditt barn har orsakat under tiden denne var på fritids?

Enligt 2:1 Skadeståndslagen (SKL) blir den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sak- eller personskada skadeståndsskyldig. Däremot om barnet av olyckshändelse oavsiktligt skulle skada en sak eller person blir den normalt inte skadeståndsskyldig.

Enligt föräldrabalken 2 kap. 6 § är föräldern ansvarig för att deras barn inte ska orsaka någon skada. Om barnet orsakar skada blir således föräldern skyldig, se 3 kap. 5§ skadeståndslagen. I detta fall har föräldrarna överlämnat ansvaret till fritids, vilket innebär att personalen på fritids har en övervakningstillsyn över ett barn. Enligt 3 kap. 1§ skadeståndslagen är det arbetsgivaren som normalt ska ersätta skada som arbetstagaren genom uppsåt eller vårdslöshet begår i tjänsten.

Sammanfattningsvis är du som förälder inte skadeståndsskyldig för den skada som ditt barn orsakat, eftersom denne varit på fritids. Det är alltså fritids som är skadeståndsskyldiga i detta fall. Att personalen ''inte hinner'' ha koll på alla barn är således ingen ursäkt.

Återkom gärna om du har fler frågor!

Jag önskar dig en fortsatt bra dag!

Med vänlig hälsning,

Natasha FathifardRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000