Blir fastigheter som förvärvas automatiskt enskild egendom när det finns äktenskapsförord?

Jag och min make skrev ett äktenskapsförord när vi gifte oss för 7 år sedan. Jag har barn sedan tidigare äktenskap men min man har inga barn. För 3 år sedan köpte jag en lägenhet som står skriven på mig och där en av mina söner bor nu. Behöver vi ändra äktenskapsförordet eller räknas de fastigheter min make respektive jag förvärvat i efterhand automatiskt som enskild egendom?

Med vänlig hälsning


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Äktenskapsbalken (ÄktB) är tillämplig lag vid frågor om äktenskapsförord.

Hur fungerar ett äktenskapsförord?

Man kan genom ett äktenskapsförord bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av makarna ska utgöra dennes enskilda egendom (7 kap. 3 § första stycket ÄktB). Att något är klassificerat som enskild egendom innebär att det inte kommer att vara del av en eventuell framtida bodelning (10 kap. 1 § ÄktB).

Räknas de fastigheter min make respektive jag förvärvat i efterhand automatiskt som enskild egendom?

Huruvida de fastigheter ni har förvärvat efter upprättandet av ert äktenskapsförord är enskild egendom eller inte beror på hur ni utformat äktenskapsförordet.

Om ni i äktenskapsförordet endast specificerat vilken egendom som ska utgöra enskild egendom är det endast denna som kommer att vara enskild egendom och inte sådant som ni senare förvärvar.

Om ni däremot har skrivit att egendom som tillfaller make genom exempelvis förvärv ska utgöra enskild egendom, eller att all egendom ska vara enskild, kan fastigheter förvärvade efter upprättandet av äktenskapsförordet automatiskt bli enskild egendom.

Svaret på din fråga blir alltså olika beroende på hur ert äktenskapsförord är utformat. Om ni har ett äktenskapsförord som föreskriver att all egendom ska vara enskild eller att även framtida förvärv ska utgöra enskild egendom kan fastigheterna automatiskt bli enskild egendom.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning