Blir du inlasad även om du går på föräldraledighet?

Hej!

Jag har ett vikariat som sträcker sig till april 2022 och kommer i september 2021 att bli inlasad (har då arbetat 2år). Nu är jag gravid och kommer gå på föräldraledighet från juli 2021. Kommer jag ändå att bli inlasad i september?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om anställning och inlasning finns i lag om anställningsskydd (LAS).

Inlasning

Angående vikariat, så övergår ett vikariat till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod (LAS 5a § tredje stycket). Det är antalet anställningsdagar som har betydelse för anställningstidens längd.

Det ska dock även poängteras att fack och arbetsgivare kan komma överens om avvikelser från LAS 5a § genom kollektivavtal (LAS 2 § tredje stycket). Du bör därmed kolla om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats som kan innebära att de anställda inte alls blir inlasade efter två år utan det kan vara så att parterna har kommit överens om en längre tid.

Anställningstid

Det är som sagt antalet anställningsdagar som avgör anställningstidens längd. Enligt förarbetena till LAS så kan arbetstagare tillgodoräkna sig anställningstid även om den anställde har varit tjänstledig (prop. 1981/82:71 sida 117).

I den juridiska litteraturen så uttalas det även att i allmänhet gäller att en arbetstagare får tillgodoräkna sig varje dag som ett anställningsförhållande har förelegat, oberoende av om han eller hon då har utfört något arbete eller inte eller om arbetet har utförts på heltid eller deltid, i tidsbegränsad anställning eller tillsvidareanställning. Även tid då en arbetstagare exempelvis har varit sjuk, permitterad, föräldraledig, studieledig eller tjänstledig av någon annan orsak eller t.o.m. deltagit i en strejk får räknas, förutsatt att ett anställningsförhållande har förelegat.

Sammantaget, så bör du därmed bli inlasad i september. Detta eftersom du skriver att du har arbetat i två år i september. Tiden då du är föräldraledig ska som utgångspunkt räknas med i anställningstiden och därmed har det ingen betydelse att du går på föräldraledighet innan det har gått två år.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika BjörnforsRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Föräldraledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo