Blir det åtal för brott även om den utsatta personen inte vill polisanmäla händelsen?

2018-09-30 i Förundersökning
FRÅGA
HejOm en person efter ha tagit i mot slag i ryggen blivit spottad på och fått sina tillhörigheter förstörda blir väldigt arg, vräker ned den andra personen på golvet och håller med ena handen över den andras hals och pekar med den andra i upprört tillstånd. Talar om i upprörda ordalag att hen inte accepterar det. Polis blir tillkallad,personen vill inte anmäla. Det har aldrig hänt nått liknande under ett 20 årigt förhållande.Blir det åtal?
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om det här hittar du i Rättegångsbalken (RB).

Kan en förundersökning inledas även om en polisanmälan inte görs?
En förundersökning skall inledas så snart det finns anledning att anta att det har begåtts ett brott som faller under allmänt åtal, dvs. de flesta brott i Brottsbalken (23 kap. 1 § RB). Beslut att inleda en förundersökning fattas antingen av polis eller åklagare (23 kap. 3 § RB). Själva syftet med en förundersökning är egentligen att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet samt att ge åklagaren tillräckligt med material och underlag för att kunna bedöma om åtal ska väckas eller inte (23 kap. 2 § RB). Oavsett om polisanmälan har gjorts eller ej så finns det här sannolikt en anledning att misstänka att brott har begåtts och det finns då inte bara en rätt, utan en skyldighet att inleda en förundersökning.

Kan personen åtalas för brott trots bristen på polisanmälan?
När förundersökning har genomförts är det upp till åklagaren att bestämma om åtal ska väckas. Åklagaren har åtalsplikt och måste alltså väcka åtal om det finns tillräckliga bevis för att någon har begått ett brott (20 kap. 6 § RB).

När förundersökningen är klar finns alltså två alternativ. Det första alternativet är att åklagaren anser att det finns tillräckligt med bevisning för att ett framgångsrikt åtal ska kunna ske. I så fall väcker hen åtal genom att upprätta en stämningsansökan så att saken tas till domstol. Det andra alternativet är att åklagaren anser att det inte finns tillräckligt med bevisning för en fällande dom för brottet och då läggs förundersökningen ner. En nedlagd förundersökning kan återupptas om ny bevisning kommer fram. Beslut meddelas oavsett utfallet av förundersökningen (23 kap. 20 § RB).

I slutändan blir det alltså en bevisfråga för åklagaren. Det är så klart större sannolikhet för att åklagaren får fram tillräckligt med bevisning genom förundersökningen om den som blivit utsatt för brott (målsäganden) medverkar till utredningen. Viss bevisning kan dock inhämtas ändå. En rättsmedicinsk undersökning kan exempelvis genomföras även utan målsägandens samtycke när det rör sig om misshandelsbrott (5 § Lag (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott).

Sammanfattningsvis
Förundersökning kan genomföras och åtal kan väckas, även utan att en polisanmälan har gjorts. Beslutet om åtal ska väckas eller inte vilar alltid på åklagaren utifrån omständigheterna i varje enskilt fall och det är därför svårt att svara exakt på om åtal kommer att väckas eller inte. Det blir således en bevisfråga för åklagaren att bedöma utifrån den bevisning som kan inhämtas under förundersökningen. Skulle du vilja ha ytterligare rådgivning i frågan är du varmt välkommen att kontakta oss här.

Hoppas att det här var till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Ida Ljungberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (498)
2021-01-27 Rätten till partsinsyn under en pågående förundersökning
2021-01-26 När blir jag underrättad om en polisanmälan mot mig?
2021-01-24 När ska information ges om vad ett förhör handlar om?
2021-01-12 Visiterade - trots att polisen letade efter annan?

Alla besvarade frågor (88531)