FrågaARBETSRÄTTA-kassan 05/09/2021

Blir 6-månaders regeln för SGI uppfyld om jhag har varit sjukskriven?

Hej,

om jag blir sjukskriven på mitt nya jobb innan 6 månader har gått och har 0 i SGI sedan tidigare, blir inte 6 månadrsregeln uppfylld då för att få SGI?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du är sjukskriven från ditt jobb och att du har jobbat där mindre än 6 månader. För att besvara din fråga om SGI ska jag använda mig av Lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF).

Uppfyller du arbetsvillkoret?

För att ha rätt till ersättning krävs att du under en ramtid av 12 månader ska ha;

arbetat under minst 6 månader, 60 h per månad, eller arbetat minst 420 h under en sammanhängande tid av 6 månader, minst 40 h per månad. (12 § ALF)

Detta innebär att om du har arbetat mindre än 6 månader har du inte rätt till någon ersättning.

Spelar det någon roll att jag är sjukskriven?

Förutom att jobba på arbetsplatsen finns det annat som räknas som "tid med förvärvsarbete", exempelvis semester, tjänstledighet med lön, ledig tid med förtroendeuppdrag, m.m. Att vara sjukskriven är däremot inte något som räknas som "tid med förvärvsarbete" och kan därmed inte räknas med i SGI-bedömningen (13 och 13 b § ALF). Om du tidigare hade jobbat så skulle tiden du har varit sjukskriven på inte räknats inom 12-månadersperioden, det hade varit en fråga om överhoppningsbar tid, men det framgår av din fråga att du inte har gjort det.

Sammanfattning

Tyvärr har du inte tillräckligt med krediter för att uppfylla arbetsvillkoret enligt ALF och du har därmed inte uppfyllt den så kallade 6-månaders regler. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att skicka en ny fråga!

Med vänliga hälsningar,

Maia SadekRådgivare
Hittade du inte det du sökte?