FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott25/06/2020

Bli väktare med prick i belastningsregistret

Jag har fått en bot för att ha kört med mobilen och kört ett avställt fordon som skulle till verkstad berättade det för polisen och fick en bot men fick fortsätta köra till verkstad kommer de synas i mitt register och kan jag bli väktare ändå något som jag vill bli eller sätter boten stopp?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I Trafikfördningen 4 kap. 10 § framgår det att "föraren [inte får] ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen.". Lagen om belastningsregister 3 § anger att: "Registret ska innehålla uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott". Brottet kommer på grund av det det medför ett bötesstraff innebära att det gallras fem år efter beslutet (17 §, punkt 9). Enligt lagen om bevakningsföretag är det länsstyrelsen som avgör huruvida man är lämplig för uppdraget som väktare. 4 § lyder: "All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag skall vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt för anställning i ett sådant företag(...)" . Det finns således ingen generellt stadgande om att den som brutit mot lagen inte kan bli väktare. Men med det sagt kommer din laglydighet att bedömas och din trafikförseelse vara öppen för rekryteringsansvariga att se. Hoppas du fick svar på din fråga!

Pontus AlmquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”