Bli väktare med prick i belastningsregistret

2020-06-25 i Trafikbrott
FRÅGA
Jag har fått en bot för att ha kört med mobilen och kört ett avställt fordon som skulle till verkstad berättade det för polisen och fick en bot men fick fortsätta köra till verkstad kommer de synas i mitt register och kan jag bli väktare ändå något som jag vill bli eller sätter boten stopp?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I Trafikfördningen 4 kap. 10 § framgår det att "föraren [inte får] ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen.". Lagen om belastningsregister 3 § anger att: "Registret ska innehålla uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott". Brottet kommer på grund av det det medför ett bötesstraff innebära att det gallras fem år efter beslutet (17 §, punkt 9). Enligt lagen om bevakningsföretag är det länsstyrelsen som avgör huruvida man är lämplig för uppdraget som väktare. 4 § lyder: "All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag skall vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt för anställning i ett sådant företag(...)" . Det finns således ingen generellt stadgande om att den som brutit mot lagen inte kan bli väktare. Men med det sagt kommer din laglydighet att bedömas och din trafikförseelse vara öppen för rekryteringsansvariga att se. Hoppas du fick svar på din fråga!

Pontus Almquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1076)
2021-01-15 Får minderåriga dricka alkohol medans jag kör bil?
2021-01-13 Påverkar olovlig körning möjligheten till körkortstillstånd?
2021-01-10 När har polisen rätt att återkalla ditt körkort?
2021-01-06 Kan jag bli av med körkortet om jag kört 154.3 km/h på en 110 väg?

Alla besvarade frågor (88087)