Blev beviljad skuldsanering för 20 år sedan. Finns det någon möjlighet till att få skuldsanering igen?

Blev beviljad skuldsanering för 20 år sedan. Finns det någon möjlighet till att få skuldsanering igen? Är förtidspensionerad sddan 2008 efter en trafikolycka som nästan tog mitt liv.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har tidigare blivit beviljad skuldsanering och undrar nu om det finns någon möjlighet till skuldsanering igen.

Bestämmelser om skuldsanering återfinns i Skuldsaneringslag 2016:675 (SksanL).

Dessa villkor måste vara uppfyllda för att beviljas skuldsanering:

Skuldsanering får beviljas för person som har sina huvudsakliga intressen i Sverige (6 § SksanL).För person som inte rätteligen kan betala sina skulder och denna oförmåga förväntas best under en längre tid (7 § SksanL).Skuldsanering får beviljas om det är skäligt med hänsyn till personens personliga och ekonomiska förhållanden. Vid skälighetsbedömningen ska särskilt beaktas omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar personen har gjort för att fullgöra sina förpliktelser (9 § SksanL).Om personen tidigare har beviljats skuldsanering, får skuldsanering beviljas endast om det finns särskilda skäl (10 § SksanL).I ditt fall blir det särskilt väsentligt att behandla sista punkten lite närmare. Innebörden av "särskilda skäl" enligt (10 § SksanL).För att kunna få skuldsanering en andra gång krävs särskilda skäl. Tanken är att man enbart ska kunna få skuldsanering en gång under sin livstid. Från denna huvudregel finns dock ett undantag som säger att i speciella undantagssituationer kan det framstå som godtagbart med en andra skuldsanering. Tillämpningen ska dock vara mycket restriktiv. Har den tidigare skuldsaneringen misslyckats ska anledningen till detta särskilt beaktas.

I rättsfallet NJA 2013 s. 689 förekom det synnerliga skäl för att bevilja skuldsanering en andra gång. Sedan A.B:s förordnande av god man upphävts, började hennes misskötsamhet med betalningar. Under tiden som hon misskötte betalningarna var hon dessutom allvarligt psykiskt sjuk.

Enligt min mening kan din livssituation, med hänsyn till din fruktansvärda trafikolycka, utgöra synnerliga skäl för att bevilja skuldsanering en andra gång. En god idé är att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Detta gör du antingen genom deras e-tjänst eller genom att fylla i en blankett. Mer information finns här.

Hoppas verkligen att du fått hjälp på vägen! Jag önskar dig lycka till!

Linnéa CarnrotRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuldsanering? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo