Blandat fång fastighet

Vi ska köpa min farmors hus under taxeringsvärde. om taxeringsvärdet är 694 000 och vi har blivit erbjudna att köpa det för 500 000, hur blir det om vi en dag ska sälja det ? De köpte huset för 40 000 i början på 60 talet.

mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga.

När en överlåtelse av en fastighet sker, som i ert fall, till ett pris som inte motsvarar marknadsvärdet kallas det ett blandat fång. Ett blandat fång är när överlåtelsen har skett dels genom en onerös del, alltså mot ersättning, och dels genom en benefik del, alltså utan ersättning.

Vid överlåtelser av fastigheter används något som kallas för huvudsaklighetsprincipen. Principen innebär att hela överlåtelsen kommer att ses som en gåva om det finns någon gåvodel, vilket det gör om värdet på fastigheten överstiger värdet på ersättningen. Det innebär att erat köp av fastigheten kommer att behandlas som en gåva om det finns en gåvoavsikt hos säljaren. I erat fall så är säljaren din farmor och Skatteverket presumerar (antar) att det finns en gåvoavsikt när överlåtelsen är till närstående eller annan med vilken den skattskyldige har en nära relation. I erat fall kommer alltså köpet av fastigheten, i skattehänseende, att räknas som en gåva.

Det sker inte någon kapitalvinstbeskattning när en fastighet överlåts genom gåva eftersom att det inte räknas som avyttring (se https://lagen.nu/1999:1229#K44P3S1 ). Det som istället händer är att den nya ägaren inträder i "den tidigare ägarens skattemässiga situation", (se 44:21 Inkomstskattelagen), detta kallas för kontinuitetsprincipen och den innebär att ni som gåvotagare tar över anskaffningsvärdet på 40 000 som givaren hade, kapitalvinstbeskattningen skjuts på så sätt upp tills dess att ni väljer att avyttra fastigheten. Det är då ni som gåvotagare som kommer att belastas av denna skatt.

Det som händer är alltså att erat köp av fastigheten, enligt huvudsaklighetsprincipen, kommer att räknas som en gåva. Om ni sedan väljer att avyttra fastigheten kommer erat anskaffningsvärde att vara det värdet som din farmor anskaffade fastigheten för, och kapitalvinstbeskattningen sker först vid det tillfället.


Med vänlig hälsning,

Angelica AhlströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”