Blandade anställningsformer och LAS 5 § kvalificeringskrav

2016-01-13 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Jag har sedan 2014-06-11 jobbat på ett företag under olika anställningsformer. Fr.o.m. 2014-06-11 t.o.m. 2014-08-31: Semestervikarie med timlön, arbetstid i genomsnitt 36 h / vecka.Fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2014-12-31: Allmän visstidsanställning, 50% (plus mertid)Fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2015-01-31: Allmän visstidsanställning, 50% (plus mertid)Fr.o.m. 2015-02-01 t.o.m. 2015-03-31: Allmän visstidsanställning, 80% (plus mertid)Fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2015-05-31: Allmän visstidsanställning, 80% (plus mertid)Fr.o.m. 2015-06-01 t.o.m. 2015-08-31: Allmän visstidsanställning, 100%Fr.o.m. 2015-09-01 t.o.m. 2015-12-31: Vikariat, 100%samt nuvarande kontraktet:Fr.o.m. 2016-01-01 t.o.m. 2016-08-31: Vikariat, 100%Min fråga är nu: Ska min anställning automatiskt gå över till tillsvidareanställning 2016-06-12, eller måste jag ha jobbat heltid under hela min anställningsperiod för att detta ska gälla? Med andra ord, är det själva arbetsperioden som räknas, eller är det antalet dagar jag utfört hos arbetsgivaren?Värt att noteras är att jag i princip aldrig jobbat mindre än 75-80%, inräknat när jag hade 50% schemalagd tid. Tack på förhand!
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) 5 § st 1 så gäller att "om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning."

Det kan finnas andra regler i kollektivavtal, men då jag inte har uppgift om sådana finns i ditt fall utgår jag från LAS.

Observera att man i 5 § LAS räknar timanställning för sig och allmän visstidsanställning för sig, de kan inte läggas ihop. Lagen anger dock inget krav på att man ska ha varit anställd på heltid.

I ditt fall så har du som jag förstår det arbetat på allmän visstidsanställning totalt från 2014-09-01 till och med 2015-08-31, dvs i ett års tid. Du har även arbetat på vikariat 2014-06-11 - 2014-08-31 samt att du gått på vikariat sedan 2015-09-01 och beräknas gå på vikariat till 2016-08-31, dvs när samtliga vikariat är över har du vikarierat ett år 2015-2016 samt drygt 2 månader 2014.
Totalt blir det när sista vikariatet är slut 1 års allmän visstidsanställning samt 1 år och drygt 2 månaders vikariat. Du uppfyller därför inte tvåårskravet i 5 § LAS, detta eftersom allmän visstidsanställning och vikariat räknas för sig. Din anställning övergår alltså inte till en tillsvidareanställning varken 2016-06-12 eller 2016-09-01.

Du måste komma upp i mer än två år i någon av anställningsformerna totalt för att det ska övergå i en tillsvidareanställning enligt 5 § LAS. Så dessvärre kan din arbetsgivare genom att blanda visstid med vikariat skjuta fram tidpunkten där du enligt LAS har rätt till tillsvidareanställning ända tills en bra bit in på 2018. Arbetsgivarna brukar vara väl insatta i reglerna och för att undkomma att behöva erbjuda en tillsvidareanställning just blanda anställningsformerna såsom de gjort för dig.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll