FrågaFAMILJERÄTTBodelning22/07/2014

Blandad gåva enskild egendom?

Jag ska sälja min går till min son som är singel. Kan man göra gården till enskild egendom redan nu, så att den är ensklid egendom redan när/om han skulle bli sambo/gifta sig??

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Vad som ska anses vara enskild egendom vid en bodelning anges i äktenskapsbalken (1987:230) 7 kap. 2 § p. 1-6. Uppräkningen är uttömmande, vilket innebär att inget annat än det som anges i bestämmelsen ska anses som enskild egendom.

I bestämmelsens andra punkt stadgas att "egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda" ska vara enskild egendom. Benefika överlåtelser kan alltså täckas av ett villkor om att egendomen ifråga ska vara enskild. Detsamma gäller inte onerösa överlåtelser, dvs. köp eller byten. I NJA 2008 s. 457 prövades dock ett fall där en fastighet överlåtits till ett värde som understeg taxeringsvärdet. Frågan var om en sådan s.k. blandad gåva skulle kunna omfattas av ett villkor om att gåvan ska vara enskild egendom. HD uttalade följande:
"Ett villkor om att en s.k. blandad gåva skall utgöra gåvotagarens enskilda egendom bör tillerkännas giltighet beträffande egendomen i dess helhet, om gåvomomentet är så framträdande att förvärvet i sin helhet har gåvokaraktär. Härvid kan även ett förhållandevis stort vederlag med hänsyn till omständigheterna accepteras."
Det är alltså under vissa förutsättningar möjligt att egendom som är förvärvad genom köp kan täckas av ett giltigt villkor om enskild egendom. 

MVH

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”